RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE

V mesecu marcu 2017 smo pričeli z izvedbo brezplačnega programa za pridobivanja digitalnih kompetenc (RDO) za zaposlene v podjetju Gorenje Group, d.d., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje. Udeležba s strani udeležencev je bila vzpodbudna in pozitivno sprejeta. S programom in partnerskim sodelovanjem si prizadevamo za pospeševanje komunikacije v smeri računalniške in digitalne pismenosti, s ciljem enakovredne zagotovitve komunikacije s širšim okoljem.Program izvajamo v sklopu Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje zastopane ciljne skupine. V Gorenju Group, d.d. si prizadevajo, da se ponudi zaposlenim izobraževanje, z namenom izboljšanja kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo za potrebe lastne mobilnosti, osebnega razvoja in uspešno delovanje v sodobni družbi.Udeležba v programu je brezplačna. Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.