OSNOVNO RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

V podjetju Invel, d. o. o. v okviru Projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, LU Velenje, potekajo Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO), Javno veljavni programi Računalniška pismenost za odrasle (RPO) in Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc.

BI ŽELELI PRIDOBITI OSNOVNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA TUDI VI? Vključite se lahko, če ste zaposleni, imate pridobljeno manj kot IV.stopnjo izobrazbe in ste starejši od 45 let.

Prijave sprejemajo na tel. št.: 064 266 117 oz. na naslovu: Invel, d. o. o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Poslovna stavba Farmin (3. nadstropje-LEVO).

Udeležba v programih je brezplačna. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.