Predstavitev rezultatov Projekta SPIN-KRVS na zaključni konferenci o razvoju kadrov

Na "Zaključni konferenci o razvoju kadrov: "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost." smo dne 19. 5. 2022 predstavili rezultate projekta SPIN-KRVS.

Projekt SPIN-KRVS se zaključi 30. junija 2022. Ob zaključku projekta sta predstavnici projektnega partnerstva dr. Selma Filipančič Jenko in Diana Tašler dne 19. 5. 2022  na “Zaključni konferenci o razvoju kadrov: “Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.” predstavili rezultate projekta. 

Projekt se je izvajal v okviru operacije “Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022”, v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«. V času od aprila 2019 do aprila 2022 smo dosegli in presegli vse kazalnike projekta. Na 46 priglašenih lokacijah po celotni vzhodni kohezijski regiji smo v projekt vključili 1.945 oseb. Izvedenih je bilo več kot 67.231 ur usposabljanj, na katerih smo vključene posameznike opremili z novimi kompetencami in znanji, ki jih potrebujejo za prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev obstoječe.

Promocijski film SPIN-KRVS s predstavitvijo rezultatov in utrinki iz zaključne konference

Za vse, ki ste konferenco zamudili, si lahko ogledate kratek promocijski film, v katerem so predstavljeni dosežki in rezultati projekta SPIN-KRVS z utrinki iz zaključne konference 👉

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.