Predsednik Državnega sveta je pozdravil udeležence projekta SPIN

Vodilni partner Invel Velenje aktivno izvaja projekt SPIN KRVS tudi za udeležence zaposlene v Termoelektrarni Šoštanj.
Trenutno je zanje organiziranih več različnih usposabljanj, med drugim tudi usposabljanje za mentorje.
V četrtek, 18. 3. 2021, je direktor Termoelektrarne Šoštanj, Mitja Tašler na obisku gostil predsednika Državnega sveta, g. Alojza Kovšca, s katerim sta skupaj pozdravila in nagovorila zaposlene, ki so bili prisotni pri SPIN usposabljanju za mentorje v izvedbi coacha Edvarda Kadiča.


Ponosni smo, da sta poslanstvo ter vizija vodilnega partnerja Invel Velenje in projekta Spin podprta s strani delodajalcev in prepoznana tudi v Državnem svetu. Ponovno se izkazuje pomembnost medsebojnega sodelovanja in dvigovanja kompetenc zaposlenih, ki prinašajo dodano vrednost za podjetja, gospodarstvo ter osebni karierni razvoj. Individualna naravnanost projekta Spin omogoča namreč pridobivanje novih znanj in kompetenc za vsakega posameznika posebej.


Projekt SPIN KRVS je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.