Davki in finance za podjetnike začetnike

Se podajate na samostojno podjetniško pot, pa vam davki in finance niso povsem blizu?

Se sprašujete kako organizirati računovodstvo, pa ne poznate razlike med normiranci in vodenjem knjig? Biti ali ne biti zavezanec za DDV? Bi želeli postaviti lastno prodajno ceno, pa ne veste kaj všteti?

Na vsa ta vprašanja bomo odgovorili na dvodnevni SPIN-ovi delavnici, ki bo potekala 9. in 10. 2. 2021 med 12.00 in 15.00 uro.

Izvedba: e-usposabljanje (MS Teams)

Trajanje: 8 šolskih ur

Vsebina:
• Osnove računovodstva za podjetnike začetnike
• Vodenje knjig (enostavno vs. dvostavno knjigovodstvo, normirani stroški)
• Poslovne knjige
• Knjigovodske listine
• Ekonomika poslovanja (točka preloma, kazalniki, praksa)
• Davki (DDV, obdavčitev dohodka, prispevki)
• Praktični primeri (izračun lastne prodajne cene, ocena prihodkov, obdavčitev prihodka, fiksni vs. variabilni stroški, točka preloma)


Predavateljica: mag. Sandra Bera| Invel, d. o. o.

Za več info pišite na sandra.bera@invel.si