Ogled dobre prakse projekta SPIN-KRVS

V torek, 11. februarja 2020, ob 8.30 uri, je v prostorih objekta Gaudeamus v Velenju potekal ogled dobre prakse projekta SPIN – KRVS.

Ogleda dobre prakse so se udeležili predstavniki Sektorja za koordinacijo kohezijske politike iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in predstavniki sorodnih institucij (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije), ki pripravljajo in izvajajo projekte Evropske unije s področja izobraževanja in usposabljanja.

Vodilni partner INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o. je v sodelovanju s povabljenimi gosti (predstavniki ciljnih skupin projekta in organizacij) predstavil dosedanje izkušnje, dosežene rezultate in učinke projekta SPIN v širšem okolju.

V projekt SPIN – KRVS je vključenih več kot 1200 zaposlenih, od tega 268 oseb z ohranjeno zaposlitvijo in opravljenih 9970 ur usposabljanj za pridobivanje dodatnih znanj/kompetenc za večjo zaposljivost in bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN

Spremljate nas na FB profilu @SPINusposabljanja.

Utrinek iz ogleda dobre prakse projekta SPIN-KRVS, februar 2020