Izvedena SPIN usposabljanja za večjo zaposljivost – julij 2021

V mesecu juliju 2021 smo v sklopu projekta SPIN (vzhodna kohezijska regija) izvedli aktivnosti, ki zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, omogočajo pridobivanje dodatnih zanj in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela.

Projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada osebam, ki so vključene BREZPLAČNO omogoča dva sklopa aktivnosti, in sicer Razvoj kariere in Razvoj kompetenc. V slednjem so osebe deležne do 100 ur brezplačnih usposabljanj za potrebe razvoja kompetenc in večjo zaposljivost na trgu dela.

Julija 2021 smo v okviru sklopa Razvoj kariere izvedli informativno delavnico ter nadaljevali s svetovanji v e-obliki. V okviru sklopa Razvoj kompetenc smo zaključili pet različnih usposabljanj. Vodilni partner Invel, d.o.o. je zaključil komunikacijsko (Sodobni poslovni bonton), računalniško (Tečaj Excela – začetna raven) in delovno-procesno usposabljanje (Komuniciram kot vodja). V izvedbi Društva Novus pa sta bili zaključeni dve usposabljanji s področja kariernih vsebin za odpuščene delavce podjetja Escada ECC, d. o. o., kot tudi prve odpuščene delavce podjetja Adient, d. o. o.

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu juliju 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN