Izvajanje podjetniških delavnic v Velenju

V mesecu aprilu 2015 se bodo v prostorih podjetja Invel, d.o.o. izvajale 3 delavnice v sklopu programov izpopolnjevanja “Institucionalno usposabljanje”. Programi se izvajajo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna enota Velenje. Udeležba je brezplačna. Vabimo vas, da se nam pridružite. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni programi, ki se bodo izvajali in termini posameznih izvedb. program A122 / ALI SEM ZA PODJETNIŠTVO?

Termin izvajanja: 15. in 16. 4. 2015

Trajanje programa: 12 ur – 2 dni po 6 pedagoških ur (8:00 do 13:00)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o samostojni poklicni poti

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Podjetništvo, odločitev za podjetništvo
 • Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva
 • Najpogostejše napake podjetnikov začetnikov
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med njimi, zlasti med samostojnim podjetnikom posameznikom in družbo z omejeno odgovornostjo
 • Postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno
 • Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi
 • Izpolnitev vprašalnika »Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si
 • Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov.
 • Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočiliprogram A123 / OD A DO Ž O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

Termin izvajanja: 13. 5. 2015 in 20. 5. 2015

Trajanje programa: 5 ur – 1 dan po 5 pedagoških ur (od 8:00 do 12:15)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o socialnem podjetništvu oziroma bi želeli podrobneje spoznati to področje

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Socialno podjetništvo — primerjava s klasičnim podjetništvom
 • Načela socialnega podjetništva
 • Zakaj v socialno podjetništvo?
 • Prednosti in nevarnosti socialnega podjetništva
 • Katera pravno-organizacijska oblika je najprimernejša za vašo poslovno idejo?
 • Posebnosti pri socialno podjetniških ideja
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva
 • Zakon o socialnem podjetništvu
 • Pridobitev statusa socialnega podjetja

Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva z različnimi oblikami financiranja

Učinki, rezultati dejavnosti socialnih podjetij in njihovo merjenje

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.