Izvajanje podjetniških delavnic v Celju

V mesecu maju 2015 se bodo v prostorih Ljudske univerze Celje izvajale 4 delavnice v sklopu programov izpopolnjevanja “Institucionalno usposabljanje”. Programi se izvajajo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območna enota Celje. Udeležba je brezplačna. Vabimo vas, da se nam pridružite. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni programi, ki se bodo izvajali in termini posameznih izvedb. program A122 / ALI SEM ZA PODJETNIŠTVO?

Termin izvajanja: 5. in 6. 5. 2015

Trajanje programa: 12 ur – 2 dni po 6 pedagoških ur (8:00 do 13:00)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o samostojni poklicni poti

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Podjetništvo, odločitev za podjetništvo
 • Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva
 • Najpogostejše napake podjetnikov začetnikov
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med njimi, zlasti med samostojnim podjetnikom posameznikom in družbo z omejeno odgovornostjo
 • Postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno
 • Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi
 • Izpolnitev vprašalnika »Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo« iz orodjarne Zavodove spletne strani SpletiSvojoKariero.si
 • Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov.
 • Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočiliprogram A124 / ŽELIM POSTATI PODJETNIK – ALI ZNAM TRŽITI SEBE?

Termin izvajanja: 19. in 20. 5. 2015

Trajanje programa: 12 ur – 2 dni po 6 pedagoških ur (8:00 do 13:00)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o samostojni poklicni poti in bi radi izboljšali oziroma podrobneje spoznali načine komunikacije in trženja

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Katere so moje najbolj dinamične osebnostne lastnosti?
 • Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja.
 • Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
 • Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
 • Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca?
 • Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore.
 • Ključne prodajne veščine.
 • Mreženje – vprašanja v razmislek iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
 • Napotki in vaje za razvijanje večjega samozaupanja.
 • Utrjevanje samozavesti z vajami za moč misli.
 • Moč mojih čustev in prepričanj ter njihovo upravljanje.
 • Vaje iz priročnika »Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti« iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
 • Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi.
 • Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
 • Uporaba socialnih omrežij za pospeševanje prodaje.
 • Spletna promocija in oglaševanje ter promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše.
 • Tudi poznavanje poslovnega bontona je pomembno.
 • program A125/ PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA Z ANALIZO TRGA

 Termin izvajanja: 19. in 20. 5. 2015

Trajanje programa: 12 ur – 2 dni po 6 pedagoških ur (8:00 do 13:00)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki že imajo  poslovno idejo, ki jo bodo na delavnici podrobneje razdelali in pripravili osnovni poslovni načrt ter osebam, ki želijo podrobneje spoznati področje poslovnega načrtovanja

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Odločil sem se za podjetništvo. Zanima me, kako upravljati z vsemi temeljnimi poslovnimi funkcijami v eni osebi ter najpogostejše napake, ki jih delajo podjetniki začetniki.
 • Oblikovanje poslovne ideje
 • Zakaj poslovni načrt?
 • Najpomembnejše sestavine poslovnega načrta in priprava dobrega poslovnega načrta
 • Raziskava trga in trženje
 • Kako uspeti na lokalnem trgu in širše
 • Trženjski načrt
 • Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij
 • Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom     Izdelek/storitev za nišno ali množično potrošnjo
 • SWOT – tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti podjetja®     Načrt trženja 5P in 7P
 • Lastne prodajne poti
 • Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
 • Življenjski cikel produktaPomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništva.program A123 / OD A DO Ž O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

Termin izvajanja: 5. 5. 2015

Trajanje programa: 5 ur – 1 dan po 5 pedagoških ur (od 8:00 do 12:15)

Ciljna skupina: Program je namenjen osebam, ki razmišljajo o socialnem podjetništvu oziroma bi želeli podrobneje spoznati to področje

Vsebine so razdeljene na teoretični in praktični del:

 • Socialno podjetništvo — primerjava s klasičnim podjetništvom
 • Načela socialnega podjetništva
 • Zakaj v socialno podjetništvo?
 • Prednosti in nevarnosti socialnega podjetništva
 • Katera pravno-organizacijska oblika je najprimernejša za vašo poslovno idejo?
 • Posebnosti pri socialno podjetniških idejah
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva
 • Zakon o socialnem podjetništvu
 • Pridobitev statusa socialnega podjetja
 • Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva z različnimi oblikami financiranja
 • Učinki, rezultati dejavnosti socialnih podjetij in njihovo merjenje

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.