Zaključena prva podjetniška delavnica v Zagorju ob Savi

V Zagorju ob Savi smo ravno zaključili s prvo podjetniško delavnico v tem letu. Sodelujoči so delavnico ocenili zelo pozitivno in pozdravili način izvedbe ter podane vsebine v delavnici. Vsebina delavnice je prilagojena dejanskim potrebam podjetnikov začetnikov in je obogatena s primeri iz prakse.  Imate tudi vi podjetniško idejo, pa ne veste kje začeti? Na Podjetniški delavnici (šifra programa 340/1), ki jo izvajamo v sklopu neformalnih izobraževanj in usposabljanj v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, dobite potrebne informacije za uspešen start-up. Za dolgoročen obstoj v podjetništvu je izredno pomembno, da je podjetnik dovzeten za informacije iz okolja in nenehno nadgrajuje svoja znanja.   V kolikor se želite udeležiti delavnice, kontaktirajte svojega svetovalca/-ko na Zavodu RS za zaposlovanje in preverite možnosti udeležbe na delavnici.

VSEBINA DELAVNICE: Delavnica je razdeljena na tri module:

Modul 1: Osnove podjetništva

V prvem modulu bodoči podjetnik dobi vpogled v prednosti in nevarnosti podjetništva, preveri kompatibilnost z lastnostmi uspešnega podjetnika, spozna temeljne funkcije podjetnika in najpogostejše napake podjetnikov začetnikov, pogoje za registracijo, možne oblike zaposlitve in statusne oblike subjektov ter razlike med njimi.

Modul 2: Trženje

Vsebine drugega modula vas popeljejo v svet trženja, kjer odkrijete moč komunikacije s raznimi strankami preko različnih kanalov, z uporabo različnih metod in tehnik.

Modul 3: Poslovni načrt

Zadnji modul je namenjen oblikovanju poslovne ideje, spoznavanju elementov poslovnega načrta, s poudarkom na raziskavi in analizi trga in trženju.  Delavnica obsega največ 50% časa prenašanja znanja v obliki razlaganja oz. predavanja, s frontalnim podajanjem znanja. Preostali čas usposabljanja sledi demonstracija, obravnava praktičnih primerov, igra vlog, vaje in pogovor o tem. Predavatelji pri tem uporabljajo metodo razgovora, ilustrativno demonstracijsko metodo in metodo izkušenjskega učenja.

 Na delavnici je lahko prisotnih 20 udeležencev. Vsi udeleženci prejmejo tudi praktična gradiva, ki so dobra popotnica za zagon podjetništva tudi po zaključku delavnice.

Trajanje: 30 ur v strnjeni obliki.

Izvajalec: INVEL, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

Kraj izvedbe: Velenje / Zagorje ob Savi.

Delavnica je za udeležence brezplačna. Financirata jo Zavod RS za zaposlovanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.