Uspešen zaključek SPIN akademije v Murski Soboti

Prekmurje je zmeraj veljalo za bolj odrinjeno regijo, znano po višji brezposelnosti in nižje izobraženih ljudeh, zato je to zelo presenetljiv podatek, da smo po SPIN akademiji dosegli kar 60-odstotno realizacijo, torej 60 % novih zaposlitev med udeleženci po pol leta od vključitve v projekt SPIN.

Novembra lani se je v Murski Soboti zaprl obrat podjetja Boxmark in naenkrat se je veliko ljudi znašlo pred izgubo zaposlitve, zato smo jim s podpornim programom SPIN stopili naproti in jim pomagali pri hitrejšem prehodu na trg dela. K skupini smo priključili tudi zaposlene v javnih delih, ki so bili pred iztekom pogodbe o zaposlitvi in jim ponudili 100-urna usposabljanja, imenovana SPIN akademija.

Nekaterim posameznikom smo pomagali že z najosnovnejšimi stvarmi, na primer da so si naredili elektronske naslove, ker jih prej niso imeli. Seznanili smo jih, kako potekajo zaposlitveni razgovori, naučili ustrezne pisne komunikacije z delodajalci in navezovanja stikov. Že na začetku smo se osredotočili na kompetence posameznikov, kar se je izkazalo kot zelo koristno. Večinoma namreč gre za ljudi, ki so bili do trenutka prekinitve zaposlitve prepričani, da bodo v istem podjetju delali vseh 40 let, nato pa so se znašli v situaciji, ko niso vedeli, kako naprej, in takrat dobijo pomen njihove kompetence, ki jih lahko tudi iz zasebnega življenja preslikajo v poslovno priložnost. Ko dobijo vpogled vase in malo samozavesti, se jih veliko preizkusi tudi na področjih, kjer so si že od nekdaj želeli delati, pa si do sedaj niso upali. Pa tudi ta prehod v času izgube zaposlitve do iskanja nove niso več jemali kot nekaj slabega, ampak s pomočjo projekta SPIN kot priložnost.

Lea Golub iz Društva Novus – moderatorka in izvajalka SPIN akademije v Murski Soboti

Največ udeležencev SPIN akademije se je zaposlilo na področju čiščenja, urejanja okolice, socialne oskrbe, pomoči v kuhinji, pa tudi v drugih proizvodnih panogah. Je bil pa tudi velik delež takih, ki so delo nadaljevali v tekstilni panogi. Imeli smo primer gospe, ki si je že od nekdaj želela delati kot kuharska pomočnica in je v tem času tudi dobila zaposlitev v tej panogi. Imeli smo tudi par posameznikov, ki so spoznali, da so njihove ideje odlične poslovne priložnosti in jih lahko uresničijo s samozaposlitvijo. Vsi pa so poudaril, da jim je projekt pomagal pri dvigu samozavesti, ki jo kot brezposelna oseba izgubiš.

Glede na to, da je Prekmurje zmeraj nekako odrinjeno, znano po višji brezposelnosti, po nižje izobraženih ljudeh, je to zelo presenetljiv podatek, da smo po SPIN akademiji dosegli 60-odstotno realizacijo, torej 60 % novih zaposlitev med udeleženci po pol leta od vključitve v projekt SPIN.

Spodbudni rezultati namigujejo, da delovna mesta v Pomurju so, kar je presenetilo tudi mene kot izvajalko SPIN akademije v Murski Soboti, saj prihajam iz tistega območja in si nisem upala niti pomisliti na to, da bi dosegli tako ugodno realizacijo. Menim, da prepričanje o nezaposljivosti izvira iz tradicionalne miselnosti ljudi, ki se jim zdi samoumevno, da je njihova prva zaposlitev tudi edina in zadnja. Mladi na to gledamo drugače, smo že seznanjeni s sodobnimi razmerami na trgu dela, vemo, da stalnih zaposlitev ni, zagrabimo priložnost tudi, če je za tri mesece, in smo bolj fleksibilni, kar se tiče prehoda med delovnimi mesti. Zato je treba ljudi ozavestiti, da tudi kratkotrajna dela štejejo. Ta čas jim vseeno teče delovna doba in imajo neko socialno varnost. In ko uzavestijo to miselnost, takrat dobijo več samozavesti in se podajo tudi v tovrstne zaposlitve, ki se pogosto pojavljajo. Trg dela je dovolj fleksibilen in ves čas se odpirajo nove možnosti.

Osebam, ki do konca SPIN akademije še niso našle zaposlitve, smo še zmeraj v oporo in pomoč ter se lahko kadarkoli obrnejo na nas. Vsekakor pa nam je v interesu, da jeseni nadaljujemo z usposabljanji v Murski Soboti – odvisno seveda od situacij, ki nas čakajo.

Za vas pripravila: Lea Golub iz Ekipe SPIN