Oznaka: SPIN cilji

Najbolj znana in učinkovita metoda za postavljanje ciljev je metoda S.M.A.R.T. Deluje po preprostem principu uresničevanja teh petih elementov: S = specific  | M =measurable | A = achivable | R = relevant | T = time-bound Pri opredelitvi ciljev bodimo specifični in jasni. Postavimo si merljive kazalnike, ki nam omogočajo spremljanje doseganja ciljev. Cilji…