Starostniki v svetu digitalizacije

Starostniki (starejše osebe) so v svetu digitalizacije vse bolj prisotni, saj se je digitalna tehnologija razširila v vse vidike našega življenja. Kljub temu pa imajo starostniki v primerjavi z mlajšimi generacijami včasih težave z uporabo sodobne tehnologije, saj niso bili vključeni v njeno učenje in razvoj od zgodnjih let.

Kljub temu se mnogi starostniki trudijo, da bi se prilagodili in naučili uporabljati digitalno tehnologijo. Mnogi so začeli uporabljati pametne telefone in računalnike, da bi ostali v stiku s svojimi bližnjimi, spremljali novice in skrbeli za svoje zdravje.

Poleg tega obstajajo tudi organizacije in programi, ki pomagajo starostnikom pri učenju uporabe digitalne tehnologije. Tudi v INVEL kompetenčnem inženiring omogočamo usposabljanja, ki starostnikom pomagajo pri pridobivanju digitalnih kompetenc. Ti programi se osredotočajo na izobraževanje o osnovah uporabe računalnikov, interneta, socialnih omrežij in drugih digitalnih orodij.

Kljub temu pa je treba opozoriti, da se lahko nekateri starostniki zaradi fizičnih in duševnih ovir borijo s tehnologijo. Zato je pomembno, da se težave starostnikov upoštevajo in da se jim zagotovi podpora pri uporabi digitalne tehnologije.