Ekspertna zunanja evalvacija

V letu 2015 smo se vključili v ekspertno zunanjo evalvacijo, ki se je v sredo zaključila. Glede na ugotovitve ekspertnih zunanjih evalvatojev v podjetju nenehno stremimo h kakovosti, saj je notranji sistem kakovosti dobro vpeljan, izvajajo se tako sprotne evalvacije, kot tudi poglobljene evalvacije iz različnih področij ter udeležencem zagotavljamo celovito in raznovrstno podporo. Dobili smo tudi številne predloge za nadgradnjo notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem pri izobraževanju, ki jih bomo v prihodnjem letu tudi vpeljali in s tem zagotovili še bolj kakovostno delovanje ter kvalitetno izvajanje aktivnosti v prihodnje.