Dogodek se ponavlja.

Nadaljevalni tečaj angleščine B1-B2

04marCell danNadaljevalni tečaj angleščine B1-B2Neformalni izobraževalni program za odrasle | Odelo - zaprta skupina

Podrobnosti o dogodku

Neformalni izobraževalni program za odrasle je namenjen odraslim, ki želijo usvojiti znanje angleščine na ravni B1-B2, s pomočjo katere bodo izboljšali svoje komunikacijske veščine in karierne možnosti. 

Trajanje: 40 ur.

Termin izvedbe: 13. 2. 2024 – 15. 4. 2024 (10 srečanj)

Vsebina programa:

 • Temelji angleške komunikacije (8 ur)
  Uvod v tečaj in ocena trenutne ravni znanja tečajnikov
  Pregled ključnih jezikovnih veščin: govorjenje in poslušanje
  Osnovni pozdravi in predstavitve
  Preproste pogovorne fraze in izrazi
  Govorne dejavnosti v parih in skupinah za vadbo dialogov in iger vlog
  Vaje slušnega razumevanja z vsakodnevnimi pogovori
 • Krepitev besedišča in slovnice (8 ur)
  Širitev besednega zaklada: občna imena, glagoli, pridevniki in prislovi
  Uvod v bistvene slovnične pojme: sedanje preproste, sedanje zvezne, pretekle preproste in prihodnje oblike
  Govorne dejavnosti, osredotočene na uporabo novega besedišča in slovničnih struktur v kontekstu
  Razprave v parih in skupinah o znanih temah za spodbujanje tekočega govora in izražanja
 • Razvijanje govornih in spretnosti poslušanja (8 ur)
  Govorne vaje: igre vlog, debate in razprave na različne teme
  Vadba izgovorjave: osredotočite se na intonacijo, vzorce poudarjanja in tekočnost
  Dejavnosti slušnega razumevanja: zvočni posnetki pogovorov, intervjujev in predstavitev
  Govorne vaje z avtentičnim gradivom za razpravo
 • Pisanje in bralno razumevanje (8 ur)
  Spretnosti pisanja: strukturiranje stavkov in odstavkov, organiziranje idej in razvijanje koherence
  Pisanje e-pošte
  Vaje bralnega razumevanja: kratka besedila, članki in verodostojna gradiva
  Govorne dejavnosti, ki vključujejo bralno razumevanje, kot je povzemanje besedil in izražanje mnenj
 • Utrditev in ocena znanja (8 ur):
  Pregled vsebine tečaja, krepitev ključnih jezikovnih veščin z govornimi dejavnostmi in končna ocena napredka učencev; nasveti za nadaljnje samostojno učenje

Program se izvaja v sklopu projekta Kompetence 2023-2029.

Čas

04/03/2024 Cell dan(GMT+02:00)