Vizija in poslanstvo

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je pomagati ljudem in organizacijam, da s pridobivanjem novih znanj in krepitvijo kompetenc povečajo svojo produktivnost in konkurenčnost na trgu.

VIZIJA

Ustvarjamo trende na področju izobraževanja za razvoj kariere in kompetenc prihodnosti. Krepimo svojo vlogo na trgu z izvajanjem kakovostnega informiranja, motiviranja, svetovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja odraslih v Sloveniji. Hitro se odzivamo na novosti in svoje storitve nenehno prilagajamo potrebam na trgu.

VREDNOTE, na podlagi katerih v podjetju delujemo:

  • Razvoj – poslovna in osebna rast, usmerjenost k izboljšavam in inovativnosti.
  • Strokovnost – ustrezno usposobljeni predavatelji in strokovni delavci ter njihov profesionalni pristop do dela.
  • Medosebni odnosi – spoštovanje med sodelavci, odprto komuniciranje, sodelovanje in timsko delo.
  • Prilagodljivost – hitro prilagajanje potrebam trga, naročnikov in udeležencev.
  • Zanesljivost – odgovoren odnos do dela, zaposlenih in poslovnih partnerjev ter zanesljiva izvedba pogodbenih obveznosti.