Usposabljanje za računovodje

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Projekt

  SPIN

 • Financer

  MDDSZEM, ESS, JŠRIP RS

 • Kategorija

  Strokovni in kvalifikacijski Spin

 • Predpogoj

  ZAPOSLITEV

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI, PREKO SPLETA

 • Trajanje

  40 - 100 šolskih ur


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 064 250 056 el. pošta: spin@invel.si

el. pošta

spin@invel.si

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

Usposabljanje je namenjeno tako uporabnikom, ki že opravljajo dela in naloge na področju administracije in računovodstva, kot tudi tistim, ki potrebujejo ta znanja zaradi prezaposlitve na novo delovno mesto.

Izvedba: skupinska, od 6 do 15 udeležencev

Trajanje: 40–100 šolskih ur

Vsebina:

1. vsebinski sklop (40 ur):

 • DAVČNI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI – vrste davkov in njihov pomen (Zakon o dohodnini – obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davku na promet nepremičnin).
 • PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB (statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila ...).
 • RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI PREDPISI (temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu: sredstva, obveznosti do virov sredstev, odhodki in prihodki, osnove dvostavnega knjigovodstva, bilančne spremembe, konto, kontni okvir, kontni načrt, računovodski izkazi, najpogostejši kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja).

2. vsebinski sklop (30 ur):

 • Praktični prikaz knjiženj na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj.
 • Izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
 • Izračun najpogostejših kazalnikov.

3. vsebinski sklop (30 ur):

 • Praktični primer na izmišljenem podjetju (udeleženci na osnovi otvoritvene bilance in nekaterih najpogostejših poslovnih dogodkov iz prakse ugotovijo poslovni izid, izdelajo davčni obračun in temeljne računovodske izkaze.
 • Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja, analizirajo računovodske izkaze, iz računovodskih izkazov in drugih podatkov izračunajo kazalnike poslovanja in jih pojasnijo).

Predavatelj/izvajalec: Jožica Ovčjak, strokovnjakinja na področju računovodstva, davkov in financTERMINI DELAVNIC


oktober, 2021


X