Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: strokovno in kvalifikacijsko

Predpogoj: zaposlitev

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 40 - 100 ur


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Usposabljanje za računovodje

Usposabljanje je namenjeno tako uporabnikom, ki že opravljajo dela in naloge na področju administracije in računovodstva, kot tudi tistim, ki potrebujejo ta znanja zaradi prezaposlitve na novo delovno mesto.

Program usposabljanja:

 • 1. vsebinski sklop (40 ur):
  • DAVČNI SISTEM V REPUBLIKI SLOVENIJI – vrste davkov in njihov pomen (Zakon o dohodnini – obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davku na promet nepremičnin).
  • PRAVO GOSPODARSKIH DRUŽB (statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila ...).
  • RAČUNOVODSTVO IN RAČUNOVODSKI PREDPISI (temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu: sredstva, obveznosti do virov sredstev, odhodki in prihodki, osnove dvostavnega knjigovodstva, bilančne spremembe, konto, kontni okvir, kontni načrt, računovodski izkazi, najpogostejši kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja).
 • 2. vsebinski sklop (30 ur):
  • Praktični prikaz knjiženj na osnovi pridobljenih teoretičnih znanj.
  • Izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
  • Izračun najpogostejših kazalnikov.
 • 3. vsebinski sklop (30 ur):
  • Praktični primer na izmišljenem podjetju (udeleženci na osnovi otvoritvene bilance in nekaterih najpogostejših poslovnih dogodkov iz prakse ugotovijo poslovni izid, izdelajo davčni obračun in temeljne računovodske izkaze.
  • Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja, analizirajo računovodske izkaze, iz računovodskih izkazov in drugih podatkov izračunajo kazalnike poslovanja in jih pojasnijo).

 

Cilj usposabljanja:

Usposabljanje za računovodje je namenjeno osvežitvi in poglabljanju znanja na področju računovodstva in davčne zakonodaje v Republiki Sloveniji. Namenjeno je tako tistim, ki že delajo na tem področju, kot tistim, ki se želijo preusmeriti v to kariero. Udeleženci bodo pridobili teoretična in praktična znanja, ki jim bodo omogočala samostojno opravljanje dela v računovodstvu.

Metode dela: predavanja, razprave, reševanje primerov iz prakse, delo z računalniškimi programi za vodenje računovodstva, individualno delo.

 TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno