Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: delovno-procesni SPIN

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Usposabljanje za mentorje

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki želijo razviti mentorske veščine, ki so pomembno izhodišče, da lahko ključni nosilci znanja sistematično in razumljivo prenašajo znanje na svoje sodelavce. Slednje je še posebno pomembno ob organizacijskih spremembah v organizaciji.

Vsebina:

  1. modul: Vloga, pomen, naloge in kompetence mentorja
  2. modul: Izvajanje mentorskega procesa
  3. modul: Metode in načini prenosa znanja in uporaba učnih stilov
  4. modul: Komunikacija in upravljanje konfliktov v mentorskem procesu
  5. modul: Spremljanje in evalvacija znanjaTERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno