Učinkovit nastop na trgu dela

Image

KLJUČNI PODATKIKONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Namen usposabljanja je udeležence usposobiti za razvoj miselne fleksibilnosti in kompetenc, ki so potrebne za učinkovit nastop na trgu dela.

Vsebina:

  • Razvijanje miselne fleksibilnosti za hitrejše prilagajanje spremembam na delu/trgu dela.
  • Poznavanje osnov za učinkovito komunikacijo na trgu dela in uporaba različnih virov informacij pri podajanju sporočila delodajalcem.
  • Sposobnost razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v ustrezni vrsti okoliščin (usposabljanje vs. delo) v skladu s potrebami na trgu dela.

 


TERMINI DELAVNIC

marec, 2023


X