Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 8 ur oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Trening zaposlitvenega razgovora

Program usposabljanja: 

 • Razumevanje pričakovanj delodajalcev:
  • Različne vloge in odgovornosti zaposlenih
  • Kako delodajalci ocenjujejo kandidate
  • Pogosti profili iskanih kompetenc
 • Selekcijski postopki delodajalcev:
  • Različne vrste zaposlitvenih razgovorov (strukturirani, nestrukturirani, skupinski)
  • Psihološki testi in druge metode selekcije
  • Pomembnost poznavanja postopka za lažjo pripravo
 • Priprava na zaposlitveni razgovor:
  • Raziskovanje podjetja in delovnega mesta
  • Sestavljanje seznama svojih močnih strani in slabosti
  • Priprava odgovorov na pogosta vprašanja
  • Vaja govornega nastopa in neverbalne komunikacije
 • Stvari, ki odbijajo delodajalce:
  • Neurejenost, neprofesionalno obnašanje
  • Zamujanje, neaktivnost med razgovorom
  • Negativni odnos, pomanjkanje motivacije
  • Neodgovornost, laganje, pretirana samozavest
 • Pomen neverbalne komunikacije:
  • Vizualni stik, nasmeh, govorica telesa
  • Pomembnost ustreznega obnašanja in urejenosti
  • Vpliv neverbalne komunikacije na mnenje delodajalca
 • Prakse za uspešno komuniciranje:
  • Aktivno poslušanje in odgovarjanje na vprašanja
  • Jasna in jedrnata predstavitev sebe
  • Postavljanje relevantnih vprašanj o podjetju in delovnem mestu
  • Izražanje entuzijazma in motivacije
  • Pripravljeni na vprašanja - pet nujnih korakov (vsebina - psihološka priprava - vizualizacija - umiritev in akcija - refleksija).
 • Najpogostejše napake na zaposlitvenem razgovoru:
  • Nepripravljenost na vprašanja
  • Negativen odnos do prejšnjega delodajalca
  • Pretirano poudarjanje slabosti
  • Pomanjkanje samozavesti in govorne spretnosti
  • Neurejenost in neprofesionalno obnašanje
 • Zaključek in nadaljnja pot:
  • Povzetek ključnih naukov usposabljanja
  • Nasveti za nadaljnje iskanje zaposlitve
  • Dostop do dodatnih virov in orodij za uspeh na zaposlitvenih razgovorih

 

Cilj usposabljanja:

Udeleženci bodo usposobljeni za samozavestno in prepričljivo komuniciranje na zaposlitvenem razgovoru, s poudarkom na izboljšanju njihovih veščin in odpravi pogostih napak.

Metode dela: predavanja z interaktivnimi diskusijami, vaje v parih in skupinah, analiza primerov zaposlitvenih razgovorov, simulacije zaposlitvenih razgovorov, individualne povratne informacije in coaching.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno