Slovenski znakovni jezik

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Kategorija

  JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI, PREKO SPLETA

 • Trajanje

  po dogovoru

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Usposabljanje s področja slovenskega znakovnega jezika je namenjeno osebam, ki na delovnem mestu potrebujejo znakovni jezik  za komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami.

Vsebina:

 • Začetna poglavja (predstavljanje, sporazumevanje z gluhimi, enoročna abeceda, pozdravljanje, vljudnostni izrazi, osebe).
 • Teoretična izhodišča (gluhota, gluhi, zgodovinski oris, programi za gluhe, posebnosti in značilnosti gluhih, vzpostavljanje komunikacije in delovnega odnosa z gluhimi).
 • Vaje (mimika, pantomima, neverbalne komunikacije, poslušanje).
 • Metode in tehnike tolmačenja (simultano ali konsekutivno, povzemanje, parafraziranje).
 • Slovnična pravila (zaimki, trdilne in nikalne oblike, vprašalnice, pridevniki, prislovi, čas, števila).

 TERMINI DELAVNIC


februar, 2024