Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: jezikovna izobraževanja

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Slovenski znakovni jezik

Usposabljanje s področja slovenskega znakovnega jezika je namenjeno osebam, ki na delovnem mestu potrebujejo znakovni jezik  za komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami.

Vsebina:

  • Začetna poglavja (predstavljanje, sporazumevanje z gluhimi, enoročna abeceda, pozdravljanje, vljudnostni izrazi, osebe).
  • Teoretična izhodišča (gluhota, gluhi, zgodovinski oris, programi za gluhe, posebnosti in značilnosti gluhih, vzpostavljanje komunikacije in delovnega odnosa z gluhimi).
  • Vaje (mimika, pantomima, neverbalne komunikacije, poslušanje).
  • Metode in tehnike tolmačenja (simultano ali konsekutivno, povzemanje, parafraziranje).
  • Slovnična pravila (zaimki, trdilne in nikalne oblike, vprašalnice, pridevniki, prislovi, čas, števila).

 TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno