Slovenski znakovni jezik

Image

KLJUČNI PODATKI


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Usposabljanje s področja slovenskega znakovnega jezika je namenjeno osebam, ki na delovnem mestu potrebujejo znakovni jezik  za komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami.

Vsebina:

  • Začetna poglavja (predstavljanje, sporazumevanje z gluhimi, enoročna abeceda, pozdravljanje, vljudnostni izrazi, osebe).
  • Teoretična izhodišča (gluhota, gluhi, zgodovinski oris, programi za gluhe, posebnosti in značilnosti gluhih, vzpostavljanje komunikacije in delovnega odnosa z gluhimi).
  • Vaje (mimika, pantomima, neverbalne komunikacije, poslušanje).
  • Metode in tehnike tolmačenja (simultano ali konsekutivno, povzemanje, parafraziranje).
  • Slovnična pravila (zaimki, trdilne in nikalne oblike, vprašalnice, pridevniki, prislovi, čas, števila).

 TERMINI DELAVNIC


marec, 2023


X