Skupaj gradimo mostove: partnerstvo med učitelji in starši za karierno usmerjanje mladih

spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIPodročje:

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) 2023/24 

Oblika izobraževanja:

kombinirano - na daljavo, delavnica v Velenju

Trajanje:

enodnevno

Ciljna skupina:

strokovni delavci v

vzgoji iz izobraževanju (VIZ)

Kotizacija:

17,64 € za udel. iz VIZ

Prijava:

>KATIS

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO

NAROČILU

 


Program profesionalnega spletnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 je namenjen strokovnim delavcem v VIZ, ki si želijo nadgraditi kompetence za vzpostavitev partnerstva med učitelji in starši za potrebe kariernega usmerjenja mladih.

 

Vsebina:

1. modul: Uvod (1 ura)
- Predstavitev udeležencev in ciljev programa
- Osnovni koncepti kariernega razvoja in pomembnost podpore staršev pri kariernem odločanju mladih

2. modul: Razumevanje potreb in pričakovanj staršev (1 ura)
- Razumevanje vrednot, pričakovanj in skrbi staršev glede kariernega razvoja njihovih otrok
- Komunikacijske veščine za uspešno sodelovanje s starši
- Razvijanje strategij za podporo kariernemu razvoju otrok, ki upoštevajo potrebe in pričakovanja staršev

3. modul: Ključne veščine kariernega odločanja (2 uri)
- Predstavitev ključnih veščin, ki so potrebne za karierno odločanje
- Učenje učencev teh veščin
- Nudenje podpore učencem pri raziskovanju poklicnih možnosti, pripravi življenjepisa in motivacijskega pisma ter pri pripravi na razgovor za službo

4. modul: Sodelovanje z drugimi strokovnjaki (1 ura)
- Predstavitev drugih strokovnjakov, ki nudijo podporo kariernemu razvoju, kot so karierni svetovalci, psihologi in mentorji
- Sodelovanje z drugimi strokovnjaki in starši pri razvoju načrta za podporo kariernemu razvoju otroka

5. modul: Uporaba tehnologije za podporo kariernemu razvoju (1 ura)
- Predstavitev različnih orodij in virov za podporo staršev pri kariernemu razvoju
- Sposobnost svetovanja staršem glede uporabe tehnologije za podporo kariernemu razvoju njihovih otrok

6. modul: Spodbujanje enakosti in raznolikosti (1 ura)
- Razumevanje razlik med učenci, starši in njihovimi potrebami glede kariernega razvoja
- Spodbujanje enakosti in raznolikosti pri podpori kariernega razvoja učencev

7. modul: Evalvacija in zaključek (1 ura)
- Ocenjevanje uspešnosti programa in izmenjava izkušenj
- Evalvacija programa in načrtovanje nadaljnjih korakov

Povzetek ključnih spoznanj programa in poudarek na pomembnosti sodelovanja s starši pri kariernem razvoju učencev.

 

Trajanje: 8 ur.

 

Termin izvedbe: 10. in 11. 1. 2024, od 12.00 do 15:30 

 

Kraj: na daljavo.

 

Posebni pogoji: 

Za izvedbo na daljavo je pogoj računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

 

Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 0,5 točke, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno