Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 4 šolske ure

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Reševanje konflikotv

Program usposabljanja:

• Uvod v konflikte:

-Kaj je konflikt?

-Vrste konfliktov.

-Vzroki za konflikte.

-Faze konfliktov.

• Pozitivni in negativni vidiki konfliktov.

• Kako se konflikti manifestirajo v različnih kontekstih (v živo, preko telefona, v e-pošti, preko videokonferenčnih orodij, idr.).

• Tehnike za reševanje konfliktov:

-Sodelovanje in kompromis.

-Pogajanja in mediacija.

-Asortivnost in izogibanje.

-Različne strategije za različne konflikte.

• Vaje za preizkušanje tehnik reševanja konfliktov.

• Komunikacija v konfliktih:

- Aktivno poslušanje.

-Jasno in nedvoumno izražanje.

-Tehnike za obvladovanje čustev.

-Nevtralni jezik in spoštovanje do sogovornika.

• Vpliv kulture na komunikacijo v konfliktih.

• Reševanje konfliktov v specifičnih kontekstih:

-V živo: pomembnost telesne govorice; ustvarjanje varnega okolja za pogovor; motenj in eskalacije konflikta.

-Preko telefona:  jasno in jedrnato izražanje; pozornost na govorico telesa sogovornika; obvladovanje tehničnih težav.

-V e-pošti: strukturiranje in jasnost sporočila; izogibanje sarkazmu in ironiji; uporaba ustreznega tona.

-Preko videokonferenčnih orodij: vzpostavitev očesnega stika; upoštevanje pravil spletnega bontona; obvladovanje tehničnih težav.

• Praktične vaje za reševanje konfliktov v različnih kontekstih.


Predavatelj:
Usposabljanje bo vodil izkušen predavatelj z bogatim znanjem in izkušnjami na področju komunikacije, medosebnih odnosov, mediacije ter reševanja konfliktov.

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo pridobili znanje in veščine za učinkovito reševanje konfliktov v različnih kontekstih (v živo, preko telefona, v e-pošti, preko videokonferenčnih orodij, idr.).

Ciljna skupina:
Zaposleni v podjetjih, ki želijo izboljšati odnose v kolektivu ter reševati konflikte konstruktivno, brez stresa, kateri bi lahko slabo vplival na izpolnjevanje delovnih nalog.
Trajanje usposabljanja: 4 šolske ure.

Metoda dela: Predavanja, razprave, vaje, simulacije konfliktov, študije primerov.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno