Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: vodenje

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 15 šolskih ur


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el.pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Projektno vodenje

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo na področju projektnega vodenja.

Vsebina:

  • Priprava in zagon projekta (opredelitev vlog v projektu, življenjski ciklus projekta, opredelitev potreb, ciljev in rezultatov).
  • Načrtovanje, organiziranje in kontroliranje projekta (opredelitev obsega, organizacija in določitev projektne organizacije, strukturiranje, mrežni načrt aktivnosti, načrtovanje virov, matrika kompetenc in odgovornosti, kontrola projekta in poročanje).
  • Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta (vrste stroškov, priprava proračuna in stroškovnega toka projekta, ocena donosnosti, obvladovanje tveganj, spremljanje in nadzor stroškov, zaključek projekta).
  • Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima (projektno vodenje, opredelitev kompetenc in osebne lastnosti projektnega managerja, teorija zavedanja odnosov, timsko delo, učinkovito komuniciranje in delegiranje nalog, motiviranje in upravljanje konfliktov v projektnem timu).
  • Informacijska podpora načrtovanju projektov (opredelitev projektnih informacijskih sistemov, predstavitev različnih orodij, primer VILA: načrtovanje, strukturiranje, mrežni načrt aktivnosti, načrtovanje virov in aktiviranje projekta).

 

Predavatelj:
Usposabljanje bo vodila izkušena strokovnjakinja za projektno vodenje, vodenje tima, mentorstvo in pripravo projektov.

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo pridobili veščine za vodenje projektov, delegiranje nalog in timsko delo.

Ciljna skupina:
Usposabljanje je primerno za vse, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske veščine, se naučiti javnega nastopanja, pridobiti na samozavesti in se naučiti tehnik za premagovanje treme.

Trajanje usposabljanja: 3 x 5 šolske ure (skupina od 10 – 20 udeležencev)

Metode dela: Predavanja, razprave, skupinsko delo, vaje, primeri iz prakse.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno