Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Projektno in timsko delo

Usposabljanje vključuje elemente team buildinga, s katerimi udeleženci pridobivajo veščine in kompetence za učinkovito projektno in timsko delo.

Vsebina:

  • Osnove komuniciranja v projektnih timih.
  • Komunikacija 4.0 za učinkovito projektno in timsko delo (usvajanje sodobnih komunikacijskih tehnik in orodij za izboljšanje komunikacije za delo na projektih in v timu).
  • Veščine za optimalno delo v timu in učinkovito projektno delo po metodologiji »Herojevega popotovanja«.
  • Učenje tehnik za komuniciranje na različnih nivojih v podjetju.
  • Tehnike kreativnega razmišljanja pri reševanju problemov.

 TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno