Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 32 ur oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Programiranje v PHP/MySQL

Program usposabljanja:

1. modul: Osnove programiranja (16 ur)

 • Uvod v programiranje: Kaj je programiranje, osnovni pojmi, tipi programiranja.
 • Spremenljivke: Deklariranje, tipi podatkov, operacije s spremenljivkami.
 • Stavki: Pogojni stavki (if, switch), ponavljalni stavki (for, while), logični operatorji.
 • Funkcije: Definiranje funkcij, klicanje funkcij, parametri in povratne vrednosti.

2. modul: Spletna aplikacija (8 ur)

 • Osnove spletnih aplikacij: Klient-strežniški model, HTTP protokol, HTML, CSS.
 • Kontaktni obrazec: Izdelava HTML obrazca, obdelava obrazca s PHP, pošiljanje e-pošte.
 • S_POST in S_GET: Razumevanje obeh metod HTTP, uporaba v spletnih aplikacijah.
 • Vnosna polja: Različni tipi vnosnih polj (besedilna polja, gumbi, izbirni listi), preverjanje vnosov.
 • Delo z nizi: Funkcije za delo z nizi v PHP (substr, strlen, strtoupper, itd.).

3. modul: Podatkovne baze (8 ur)

 • Osnove podatkovnih baz: Relacijski model, tabele, stolpci, vrstice.
 • Načrtovanje baze: Definiranje entitet, razmerij med entitetami, ER diagrami.
 • Povezava z bazo: Povezovanje z MySQL bazo podatkov s PHP, uporaba mysqli ali PDO.
 • MySQL sintaksa: Osnovni ukazi SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), JOIN operacije.
 • Delo z bazami podatkov v PHP: Izvajanje SQL poizvedb, pridobivanje rezultatov.

 

Predpogoji: Osnovno poznavanje računalnikov in interneta.

Cilj usposabljanja: Usposobiti udeležence za samostojno izdelavo dinamičnih spletnih strani in spletnih aplikacij s pomočjo PHP in MySQL.

Metode dela: predavanja, prakse, reševanje primerov in individualna pomoč.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno