Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 16 ur oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Priprava projekta

Program usposabljanja:

 • Kaj je projekt?
  • Definicija projekta in njegovih značilnosti
  • Različne vrste projektov
  • Vloga vodje projekta
  • Pomen uspešnega vodenja projektov
 • Življenjski ciklus projekta
  • Faze projekta
  • Ključne dejavnosti v vsaki fazi
  • Vhodni in izhodni podatki za vsako fazo
 • Strukturiranje projekta
  • Razčlemba projekta na manjše, obvladljive enote (delovne pakete)
  • Določitev hierarhije delovnih paketov (WBS)
  • Usklajevanje delovnih paketov v časovni okvir
 • Predvidevanje tveganj projekta
  • Identifikacija potencialnih tveganj projekta
  • Analiza verjetnosti in vpliva tveganj
  • Razvoj strategij za obvladovanje tveganj
 • Vsebinska priprava projekta
  • Definiranje ciljev in obsega projekta
  • Razvoj specifikacij produktov/storitev
  • Priprava potrebne dokumentacije (npr. projektni načrt, specifikacije)
 • Finančno načrtovanje projekta
  • Priprava proračuna projekta
  • Predvidevanje stroškov projekta
  • Usklajevanje finančnih virov
  • Spremljanje porabe sredstev in nadzorovanje stroškov
 • Časovno načrtovanje projekta
  • Priprava časovnega načrta projekta z Gantt diagramom
  • Usklajevanje aktivnosti in nalog
  • Določitev kritične poti projekta
  • Spremljanje napredka in upravljanje s časom

Cilj usposabljanja:

Udeleženci bodo usposobljeni za samostojno načrtovanje in vodenje novih projektov od faze ideje do zaključka. Pridobili bodo znanje in veščine za definiranje ciljev in obsega projekta, razčlembo projekta na faze in aktivnosti, predvidevanje in obvladovanje tveganj, usklajevanje virov in časa, izdelavo finančnega plana ter spremljanje napredka in poročanje o rezultatih.

Metode dela: predavanja s primeri iz prakse, razprave in skupinsko delo na primerih, simulacije vodenja projektov, individualno delo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno