Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el.pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Prijava na javne razpise

Namen usposabljanja je udeležence usposobiti za prijavo projektov na javne razpise.

Vsebina:

  • Predstavitev EU programov (centralizirani viri, decentralizirani viri, čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje).
  • Predstavitev strateških dokumentov EU (politike EU, kohezijska politika, nacionalni strateški referenčni okvir, program razvoja podeželja).
  • Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov (primeri iz prakse).
  • Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise (ozadje projekta in opis problema, cilji, aktivnosti in delovni paketi, rezultati in učinki, izdelki in kazalniki, horizontalni cilji, upravičeni in neupravičeni stroški, stroški dela in efektivne ure, pavšal in avansi, izdelava gantograma in kritične poti projekta).

 TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno