Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Podjetniško načrtovanje s Canvas modelom

Program usposabljanja:

 • Oblikovanje poslovne ideje in preveritev ideje s Canvas modelom.
 • Zakaj izbrati poslovni model Canvas?
 • Vsebine Canvas poslovnega modela, ki so podlaga za poslovno načrtovanje.
 • Raziskava uporabnikov/kupcev (Zadovoljujemo enega ali več segmentov kupcev?).
 • Določanje vrednosti za uporabnike (Ali podjetniška ideja skuša rešiti probleme kupcev in zadovoljiti njihove potrebe z vrednostjo zanje?).
 • Kanali, skozi katere bomo dosegli uporabnike (komunikacija, distribucija in prodajni kanali).
 • Odnosi s strankami (Kakšne odnose s strankami bomo vzpostavili in vzdrževali z vsakim izmed segmentov strank?).
 • Prihodki (dinamično oblikovanje cene, fiksne cene, načini oz. tipi zaračunavanja).
 • Ključni viri (Katera so potrebna sredstva, da lahko ponujamo in zagotavljamo zgoraj opisane elemente?).
 • Ključne aktivnosti (Katere so ključne aktivnosti za uspešnost poslovne ideje?).
 • Ključna partnerstva (Ali bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci, dobavitelji, strokovnjaki …?).
 • Struktura stroškov (Kateri so najpomembnejši stroški v poslovnem modelu, kateri viri so najdražji?).
 • Primer Canvas poslovnega modela
 • Ključna računovodska znanja, ki so potrebna za ustanovitev podjetja.

 

Cilj usposabljanja:

Udeleženci usposabljanja bodo osvojili znanje in veščine za oblikovanje in preverjanje poslovne ideje s pomočjo Canvas modela. Spoznali bodo ključne elemente poslovnega modela in jih znali uporabiti za definiranje svojega podjetja. Usposabljanje jim bo prav tako pomagalo pridobiti osnovna računovodska znanja, ki so nujna za ustanovitev in vodenje podjetja.

Metode dela: predavanja, razprave, vaje v skupinah, delo na primerih, individualno delo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno