Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji v Velenju

Trajanje: 40 ur 


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Pametni telefoni za starejše - osnovna raven
Namen programa:

Sodobna družba se hitro digitalizira, zato je osvajanje digitalnih veščin nujno za aktivno sodelovanje v njej. Uporaba pametnih telefonov predstavlja ključno digitalno veščino, ki odraslim omogoča lažjo integracijo v sodobno družbo. Namen programa je opremiti odrasle s temeljnimi znanji in veščinami uporabe pametnih telefonov za lažjo komunikacijo, dostop do informacij, organizacijo in zabavo. S programom želimo povečati digitalno pismenost odraslih in jim omogočiti samostojno uporabo pametnih telefonov v vsakdanjem življenju. Prav tako program prispeva k zmanjšanju digitalnega razkoraka med generacijami in spodbuja socialno vključenost odraslih v digitalnem svetu.

Vsebina programa:

1. srečanje (5 ur): Uvod in osnove

 • Dobrodošlica in spoznavanje udeležencev
 • Seznanitev s potekom delavnice
 • Uvod v uporabo pametnih telefonov (začetno znanje udeležencev)
 • Osnovno rokovanje s pametnim telefonom

2. srečanje (5 ur): Osnovno poznavanje naprave

 • Vklop in izklop telefona
 • Odklepanje zaslona (različne metode: drsenje, vzorci, PIN, biometrija)
 • Zvok in vibracije (prilagoditev glasnosti, preklapljanje med zvokom in vibriranjem)
 • Pomen ikon (Wi-Fi, Bluetooth, baterija idr.)

3. srečanje (5 ur): Osnove komunikacije

 • Klicanje: klicanje in sprejemanje klicev; uporaba zgodovine klicev
 • SMS in MMS sporočila: pošiljanje in prejemanje tekstovnih in multimedijskih sporočil
 • Kontakti: dodajanje, urejanje in brisanje stikov v imeniku
 • Pregled in ponavljanje tem (povratne informacije, vprašanja, razprava)

4. srečanje (5 ur): Uporaba zaslona na dotik

 • Uporaba gest na dotik: tapkanje, drsenje, približevanje/oddaljevanje z dvema prstoma
 • Domači zaslon: navigacija po domačem zaslonu; odpiranje in zapiranje aplikacij
 • Pregled in ponavljanje tem (povratne informacije, vprašanja, razprava)

5. srečanje (5 ur): Osnove interneta

 • Povezovanje z Wi-Fi: postopek povezovanja s Wi-Fi omrežji
 • Uporaba spletnega brskalnika: osnove uporabe brskalnika za dostop do spleta
 • Pregled in ponavljanje tem (povratne informacije, vprašanja, razprava)

6. srečanje (5 ur): Svet aplikacij

 • Namestitev in odstranitev aplikacij: iskanje aplikacij v trgovini z aplikacijami (Google Play Store, App Store); postopek nameščanja in odstranjevanja aplikacij
 • Posodobitve aplikacij: pomen rednega posodabljanja aplikacij za varnost in nove funkcije
 • Pregled in ponavljanje tem (povratne informacije, vprašanja, razprava)

7. srečanje (5 ur): Varnost in zasebnost v digitalnem svetu

 • Varnostne kopije: pomen rednega varnostnega kopiranja podatkov
 • Posodobitve programske opreme: postopek in pomen posodabljanja operacijskega sistema
 • Zasebnost in varnostne nastavitve: osnove varovanja osebnih podatkov in zasebnosti na spletu
 • Pregled in ponavljanje tem (povratne informacije, vprašanja, razprava)

8. srečanje (5 ur): Zaključek in nadaljnja pot

 • Povzetek osvojenega znanja
 • Predstavitev koristnih virov za nadaljnje učenje
 • Mnenja in vtisi udeležencev o delavnici

 

Program traja 40 šolskih ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagodi predznanju ter potrebam posameznika ali delodajalca.

Posebni pogoji:

Pogojev za vključitev v program ni.

Neformalni izobraževalni program za odrasle se izvaja v sklopu programov Pridobivanje digitalnih kompetenc - RDO in je za ciljno skupino odraslih, opredeljeno za javni razpis Kompetence 2023–2029, brezplačen

 

TERMINI DELAVNIC

Datum

Naslov

Color

Objavljeno