Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: delovni procesi

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 100  šolskih ur

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Osnove vitke proizvodnje (LEAN)


Program usposabljanja:

1. modul (20 ur): Uvod v LEAN proizvodnjo

  • Kaj pomeni LEAN oz. vitka proizvodnja.
  • LEAN metode in koncept Kaizen.
  • 5S metoda v teoriji in praksi.
  • Določitev projektnih nalog s ciljem prenosa teorije v prakso.

2. modul (20 ur): SMED metoda in optimizacija procesov

  • Spoznavanje SMED metode.
  • Analiza obstoječega stanja in ločevanje notranjih in zunanjih nalog.
  • Optimiziranje zunanjih nalog in njihov prenos v notranje.
  • Analiza postopka in standardizacija dela.

3. modul (20 ur): OEE in analiza izgub

  • OEE za prikaz učinkovitosti proizvodnega procesa.
  • Analiza izgub na dejanskih delovnih mestih v proizvodnji.
  • Priprava predlogov za izboljšanje.
  • Timsko delo na projektu izboljšanja produktivnosti proizvodnje.

4. modul (20 ur): Metode za izboljšanje kakovosti

  • 6 sigma: izboljšanje kakovosti izdelkov ali produktov.
  • Metoda 5 x zakaj, FMEA in pareto diagram.
  • Uporaba metod za izboljšanje kakovosti v praksi (primeri reklamacij).

5. modul (20 ur): TPM in vzdrževanje

  • TPM: celovito produktivno vzdrževanje strojev in orodij.
  • Avtonomno vzdrževanje v praksi (prenos osnovnega vzdrževanja na operaterje).
  • Nadaljevanje dela na projektnih nalogah in izvedba kalkulacij.
  • Zaključek nalog in priprava prezentacij.

 

Cilj usposabljanja:
Udeležencem zagotoviti temeljna znanja in veščine vitke proizvodnje (LEAN) za izboljšanje proizvodnih procesov, povečanje konkurenčnosti podjetja, ustvarjanje urejenega delovnega okolja ter pripravo na stalne izboljšave in spremembe. Udeleženci bodo sposobni uporabljati LEAN metode v praksi ter prispevati k učinkovitosti in kakovosti proizvodnje.

Metode dela: Predavanja, delavnice in praktične vaje, timsko delo, študije primerov, diskusije in refleksije, prezentacije. 


TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno