spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIPodročje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno  

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Osnove spletnega komuniciranja in informacijske varnosti (e-izvedba)

Spletno usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti osnove spletnega komuniciranja in informacijske varnosti.

Vsebina:

MODUL 1: Internet in e-pošta - 10 ur
- delo z internetom in navigacija na spletu (načini brskanja, iskanja, izpisovanja, shranjevanja slik, tiskanje in izdelava zaznamkov) - brskalniki;
- delo z elektronsko pošto (osnovne nastavitve, sporočanje, naslavljanje in urejanje sporočil) - Outlook

MODUL 2: Spletno komuniciranje - 20 ur
- računalništvo v oblaku in uporaba omrežnih pomnilnikov;
- spletne aplikacije za povečanje produktivnosti za namen sodelovanja;
- delo s spletnimi in mobilnimi koledarji za upravljanje in načrtovanje aktivnosti;
- uporaba in sodelovanje na družbenih omrežjih;
- spletna srečanja in uporaba spletnega učnega okolja
-Uporaba pametnega telefona
- uporaba aplikacije Gmail in Google Drive

MODUL 3: Osnove informacijske varnosti - 5 ur
- varna uporaba infomracijsko komunikacijske tehnologije v vsakdanjem življenju
- tehnike in programi za ohranjanje varne omrežne povezave
- tehnike in programi za ohranjanje varne in zaščitene uporabe interneta
- tehnike in programi za primerno upravljanje podatkov in informacij.

*Vsebina modulov dosega nivo znanja primerljivega z nivojem učnega načrta ECDL

Trajanje: 35 ur.

Posebni pogoji: 

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno:

  • računalnik,
  • dostop do interneta,
  • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

Ob pričetku izobraževanja prejmete potrebno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno