Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 16 ur oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Od ideje do podjetja: Ustvarite svojo uspešno zgodbo!

Program usposabljanja:

 • Modul 1: Kreativno iskanje rešitev
  • Razumevanje inovativnega procesa: Faze inovativnega procesa. Vloga kreativnega mišljenja in inovativnosti v poslovanju. Faktorji, ki vplivajo na inovativnost (posamezni, organizacijski, okoljski).
  • Tehnike za spodbujanje kreativnega mišljenja: Brainstorming in napredne tehnike brainstorminga (mind mapping, SCAMPER, šest klobukov ...). Tehnike lateralnega mišljenja (provokativne vprašanja, inverzija, metafore ...). Uporaba orodja za vizualizacijo idej.
  • Kako prepoznati probleme in priložnosti: Različne metode za prepoznavanje problemov (analiza SWOT, ankete, fokusne skupine ...). Iskanje priložnosti v trendih, tržnih nišah in spreminjajočih se potrebah kupcev. Uporaba tehnik kreativnega mišljenja za preoblikovanje problemov v priložnosti.
  • Brainstorming in ostale metode ustvarjanja idej: Prakticiranje različnih brainstorming tehnik v skupinah. Uporaba orodij za spletno sodelovanje pri ustvarjanju idej. Izbira in vrednotenje idej. Razvoj prototipov in testiranje idej z umetno inteligenco.
 • Modul 2: Razvoj in uresničevanje poslovnih idej
  • Vrednotenje poslovnih idej: Kriteriji za vrednotenje poslovnih idej (inovativnost, tržni potencial, izvedljivost, ...). Različne metode za vrednotenje idej (matrica SWOT, analiza stroškov in koristi, ...). Uporaba orodij za spletno vrednotenje idej. Pomembnost validacije idej na trgu.
  • Načrtovanje poslovnega modela: Različne komponente poslovnega modela (CANVAS modela). Definiranje ključnih elementov poslovnega modela (kupci, ponudba, viri, ...). Razumevanje finančnih vidikov poslovnega modela. Uporaba orodij za izdelavo poslovnega modela.
  • Sestavine poslovnega načrta: Struktura in ključni elementi poslovnega načrta. Pisanje poslovnega načrta v praksi. Pomembnost predstavitve poslovnega načrta potencialnim investitorjem.
  • Predstavitev poslovne ideje: Veščine učinkovitega komuniciranja poslovne ideje. Priprava prezentacije poslovne ideje. Nastopanje pred potencialnimi investitorji.
  • Viri financiranja in podpore podjetjem: Različne možnosti financiranja podjetja (lastna sredstva, krediti, skladi tveganega kapitala, ...). Javne razpisne možnosti in programi za podporo podjetjem. Iskanje in pridobivanje finančnih sredstev na platformah za množično financiranje.

Cilj usposabljanja:

Opremiti udeležence z znanjem in veščinami za kreativno iskanje rešitev in ustvarjanje inovativnih poslovnih idej. Udeleženci bodo razvili sposobnost prepoznavanja problemov, oblikovanja idej, njihovega vrednotenja in uresničevanja v slastnem podjetju ali v okviru zaposlitve v manjšem podjetju.

Metode dela: predavanja, razprave, delavnice, praktične vaje, simulacije, delo v parih in individualno delo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno