Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji v Velenju

Trajanje: 40 ur 


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Nadaljevalni tečaj angleščine B1B2
TERMINI DELAVNIC

Namen programa:

Prebivalcem Slovenije omogočiti izboljšanje znanja angleščine na ravni B1–B2, kar ponuja številne prednosti in priložnosti. Od izboljšanih kariernih možnosti do izboljšanih komunikacijskih veščin in dostopa do množice informacij.

Vsebina programa:

Temelji angleške komunikacije (8 ur):

 • Uvod v tečaj in ocena trenutne ravni znanja tečajnikov.
 • Pregled ključnih jezikovnih veščin: govorjenje in poslušanje.
 • Osnovni pozdravi in ​​predstavitve.
 • Preproste pogovorne fraze in izrazi.
 • Govorne dejavnosti v parih in skupinah za vadbo dialogov in iger vlog.
 • Vaje slušnega razumevanja z vsakodnevnimi pogovori.

Krepitev besedišča in slovnice (8 ur):

 • Širitev besednega zaklada: občna imena, glagoli, pridevniki in prislovi.
 • Uvod v bistvene slovnične pojme: sedanje preproste, sedanje zvezne, pretekle preproste in prihodnje oblike.
 • Govorne dejavnosti, osredotočene na uporabo novega besedišča in slovničnih struktur v kontekstu.
 • Razprave v parih in skupinah o znanih temah za spodbujanje tekočega govora in izražanja.

Razvijanje govornih in spretnosti poslušanja (8 ur):
Govorne vaje: igre vlog, debate in razprave na različne teme.

 • Vadba izgovorjave: osredotočite se na intonacijo, vzorce poudarjanja in tekočnost.
 • Dejavnosti slušnega razumevanja: zvočni posnetki pogovorov, intervjujev in predstavitev.
 • Govorne vaje z avtentičnim gradivom za razpravo.

Pisanje in bralno razumevanje (8 ur):

 • Spretnosti pisanja: strukturiranje stavkov in odstavkov, organiziranje idej in razvijanje koherence.
 • Pisanje e-pošte.
 • Vaje bralnega razumevanja: kratka besedila, članki in verodostojna gradiva.
 • Govorne dejavnosti, ki vključujejo bralno razumevanje, kot je povzemanje besedil in izražanje mnenj.

Krepitev ključnih jezikovnih veščin in ocena napredka (8ur):

 • Pregled vsebine tečaja.
 • Krepitev ključnih jezikovnih veščin z govornimi dejavnostmi in končna ocena napredka učencev.
 • Nasveti za nadaljnje samostojno učenje.


Program traja 40 šolskih ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagodi predznanju ter potrebam posameznika ali delodajalca.

Posebni pogoji: Posebnih pogojev za vključitev v program ni. Potrebno je osnovno zanje angleščine na ravni A2.

Neformalni izobraževalni program za odrasle se izvaja v sklopu programov Pridobivanje digitalnih kompetenc - RDO in je za ciljno skupino odraslih, opredeljeno za javni razpis Kompetence 2023–2029, brezplačen

 

Datum

Naslov

Color

Objavljeno