Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji v Velenju

Trajanje: 40 ur 


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


MS Excel za začetnike
Namen programa:

Namen programa je opremiti udeležence s potrebnimi znanji in veščinami za samostojno uporabo Excela v delovnem okolju, kar jim bo omogočilo povečanje učinkovitosti pri delu s podatki, izboljšanje organizacije podatkov ter ustvarjanje boljših in bolj preglednih analiz in poročil.

Program usposabljanja:

Srečanje 1: Uvod v Excel

 • predstavitev programa Excel,
 • osnove delovnega lista (stolpci, vrstice, celice),
 • vstavljanje, brisanje in premikanje stolpcev in vrstic,
 • oblikovanje celic (barve ozadja, pisave, obrobe),
 • zamrznitev podokna.

 Srečanje 2: Delo s podatki

 • vnos podatkov,
 • iskanje in zamenjava podatkov,
 • razvrščanje podatkov,
 • samodejno zapolnjevanje,
 • relativni in absolutni sklici.

 Srečanje 3: Vaje

 Srečanje 4: Formule in funkcije

 • osnove formul,
 • uporaba funkcij SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, ROUND, IF,
 • uporaba avtomatskega izpolnjevanja formul.

Srečanje 5: Pogojno oblikovanje

 • uvod v pogojno oblikovanje,
 • uporaba osnovnih pogojev za oblikovanje celic.

Srečanje 6: Vaje

Srečanje 7: Grafikoni

 • ustvarjanje grafikonov,
 • oblikovanje grafikonov,
 • dodajanje naslovov in oznak na grafikonih.

 Srečanje 8: Tiskanje in priprava dokumenta

 • urejanje robov,
 • nastavitve tiskanja (usmerjenost dokumenta, velikost papirja),
 • dodajanje glave/noge na dokumentu.

 Srečanje 9: Razvrščanje in filtriranje

 • Razvrščanje in filtriranje,
 • Analiza podatkov s funkcijo FILTER

Srečanje 10: Pregled znanja in preverjanje

 • pregled vsebin programa,
 • pregledno preverjanje znanja celotnega programa,
 • vprašanja in odgovori,
 • zaključek programa.


Program traja 40 šolskih ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagodi predznanju ter potrebam posameznika ali delodajalca.

Posebni pogoji:

Pogojev za vključitev v program ni.

Neformalni izobraževalni program za odrasle se izvaja v sklopu programov Pridobivanje digitalnih kompetenc - RDO in je za ciljno skupino odraslih, opredeljeno za javni razpis Kompetence 2023–2029, brezplačen

 

TERMINI DELAVNIC

Datum

Naslov

Color

Objavljeno