Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na daljavo ali na lokaciji v Velenju

Trajanje: 40 ur 


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


MS Excel: od osnov do mojstrstva
Namen programa:

Namen programa je zagotoviti udeležencem celovito znanje in spretnosti za učinkovito uporabo programa Microsoft Excel, tako da lahko postanejo sposobni uporabniki, ki obvladajo različne funkcionalnosti programa. Program je zasnovan tako, da udeležencem omogoča, da se spoznajo z osnovnimi in naprednimi funkcijami Excela ter se naučijo izvajati kompleksne naloge in analize podatkov.

Vsebina programa:

Srečanje 1: Uvod v Excel

 • predstavitev programa Excel,
 • osnove delovnega lista (stolpci, vrstice, celice),
 • vstavljanje, brisanje in premikanje stolpcev in vrstic,
 • oblikovanje celic (barve ozadja, pisave, obrobe),
 • zamrznitev podokna.

 Srečanje 2: Delo s podatki

 • vnos podatkov,
 • iskanje in zamenjava podatkov,
 • razvrščanje podatkov,
 • samodejno zapolnjevanje,
 • relativni in absolutni sklici.

 Srečanje 3: Vaje

 Srečanje 4: Formule in funkcije

 • osnove formul,
 • uporaba funkcij SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, ROUND, IF,
 • uporaba avtomatskega izpolnjevanja formul.

Srečanje 5: Pogojno oblikovanje

 • uvod v pogojno oblikovanje,
 • uporaba osnovnih pogojev za oblikovanje celic.

Srečanje 6: Vaje

Srečanje 7: Grafikoni

 • ustvarjanje grafikonov,
 • oblikovanje grafikonov,
 • dodajanje naslovov in oznak na grafikonih.

 Srečanje 8: Tiskanje in priprava dokumenta

 • urejanje robov,
 • nastavitve tiskanja (usmerjenost dokumenta, velikost papirja),
 • dodajanje glave/noge na dokumentu.

 Srečanje 9: Razvrščanje in filtriranje

 • Razvrščanje in filtriranje,
 • Analiza podatkov s funkcijo FILTER

Srečanje 10: Pregled znanja in preverjanje

 • pregled vsebin programa,
 • pregledno preverjanje znanja celotnega programa,
 • vprašanja in odgovori,
 • zaključek programa.


Program traja 40 šolskih ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagodi predznanju ter potrebam posameznika ali delodajalca.

Posebni pogoji:

Pogojev za vključitev v program ni.

Neformalni izobraževalni program za odrasle se izvaja v sklopu programov Pridobivanje digitalnih kompetenc - RDO in je za ciljno skupino odraslih, opredeljeno za javni razpis Kompetence 2023–2029, brezplačen

 

TERMINI DELAVNIC

Datum

Naslov

Color

Objavljeno