motivacija-na-delovnem-mestu

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 4 ure oz. po dogovoru


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Motivacija na delovnem mestu


Program usposabljanja: 

 • Kaj je motivacija?
  • Različne teorije motivacije
  • Notranja in zunanja motivacija
  • Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih
 • Kako motivirati skupino?
  • Različne skupine zaposlenih in njihove motivacijske značilnosti
  • Tehnike za motiviranje skupin
 •  Samomotivacija
  • Pomen samomotivacije za delovno uspešnost
  • Strategije za krepitev samomotivacije zaposlenih
  • Povezovanje dela s posameznikovimi vrednotami in cilji
 • 6 ključnih elementov motivacije
  • Predstavitev 6 ključnih elementov motivacije (npr. priznavanje, odgovornost, avtonomija, možnost napredovanja, ...)
  • Vloga vsakega elementa pri motiviranju zaposlenih
  • Praktične vaje za implementacijo 6 ključnih elementov v delovnem okolju
 • Igra vlog: destruktivna motivacija
  • Udeleženci bodo v parih odigrali scenarije destruktivnega vedenja na delovnem mestu
  • Analiza destruktivnega vedenja in njegov vpliv na delovno klimo
  • Strategije za prepoznavanje in reševanje problemov z destruktivno motivacijo
 • Prikrita motivacija
  • Razumevanje prikritih motivov zaposlenih
  • Tehnike za odkrivanje prikritih motivov
  • Upoštevanje prikritih motivov pri motiviranju zaposlenih
 • Notranja motivacija 
  • Pomen notranje motivacije za dolgoročno uspešnost
  • Strategije za spodbujanje notranje motivacije zaposlenih
  • Ustvarjanje delovnega okolja, ki podpira notranjo motivacijo
 • Zunanja motivacija
  • Vloga zunanje motivacije (npr. nagrade, bonusi, ...)
  • Učinkovita uporaba zunanjih motivatorjev
  • Uravnoteženje notranje in zunanje motivacije

 

Cilj usposabljanja:

Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanje in veščine za učinkovito motiviranje zaposlenih na delovnem mestu. Spoznali bodo različne tipe motivacije in dejavnike, ki vplivajo na delovno uspešnost. Naučili se bodo praktičnih tehnik za krepitev notranje motivacije zaposlenih, spodbujanje timskega dela in ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja.

Metode dela: predavanja, razprave, skupinske vaje, igre vlog, analiza primerov, individualno delo.


TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno