Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 4 ure


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Motivacija in reševanje konfliktov

Program usposabljanja:

 • Uvod
  • Predstavitev ciljev in vsebine usposabljanja
  • Kratka razprava o pomenu motivacije in reševanja konfliktov
 • Motivacija
  • Kaj je motivacija in zakaj je pomembna?
  • Motivi in potrebe: Maslowjeva hierarhija potreb, Herzbergova teorija dveh dejavnikov, Teorija pričakovanj
  • Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo: notranji in zunanji dejavniki, kaznovanje in nagrajevanje
  • Motivacijske teorije: teorija ciljev, teorija pričakovanj, teorija socialne kognicije
 • Konflikti
  • Kaj je konflikt in katere so njegove vrste?
  • Viri konfliktov: nezdružljivi cilji, nezadostni viri, različne vrednote, slaba komunikacija
  • Destruktivni in konstruktivni vidiki konflikta
  • Eskalacija konflikta: faze konflikta, trikotniki konfliktov
  • Strategije reševanja konfliktnih situacij: izogibanje, soočenje, kompromis, sodelovanje, pogajanja
 • Reševanje konfliktov in pogajanja 
  • Pomembnost spretnosti reševanja konfliktov
  • Koraki pri reševanju konfliktov: prepoznavanje problema, zbiranje informacij, določanje ciljev, generiranje rešitev, izbira rešitve, izvajanje rešitve, evalvacija rešitve
  • Pogovarjanje in pogajanja: aktivno poslušanje, parafraziranje, postavljanje vprašanj, izražanje lastnih stališč, usklajevanje interesov, doseganje kompromisov
  • Veščine za uspešna pogajanja: asertivnost, empatija, kreativnost, fleksibilnost

Cilj usposabljanja:

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali osnove motivacije in reševanja konfliktov. Naučili se bodo prepoznati lastne motive in potrebe ter motive in potrebe drugih. Razumeli bodo dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, in se seznanili z različnimi motivacijskimi teorijami. Usposobili se bodo za prepoznavanje vrst in virov konfliktov ter za razumevanje destruktivnih in konstruktivnih vidikov konflikta. Spoznali bodo strategije za reševanje konfliktnih situacij in se naučili pogajalskih veščin.

Metode dela: predavanja, interaktivne delavnice, diskusije, individualne vaje.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno