Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 4 šolske ure


KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Miselno prilagajanje spremembam v času nenehnega tehnološkega razvoja

Program usposabljanja:
• Uvod v miselno prilagajanje spremembam
• Kaj so spremembe in zakaj se jim je težko prilagoditi?
• Različni tipi sprememb in njihov vpliv na posameznika.

•Vpliv stresa zaradi tehnološkega napredka na miselno prilagajanje spremembam
• Pomen miselne prožnosti in vzdržljivosti v spreminjajočem se okolju.
• Strategije za miselno prilagajanje spremembam
• Razvoj pozitivnega odnosa do sprememb.
• Prepoznavanje in premagovanje strahu pred neznanim.
• Postavljanje realnih ciljev in načrtovanje korakov za doseganje le-teh.
• Učenje novih veščin in prilagajanje obstoječih znanj novim razmeram.
• Iskanje podpore in sodelovanje z drugimi.
• Tehnike za obvladovanje stresa in ohranjanje zdravja.
• Razvoj strategij za premagovanje konkretnih izzivov, s katerimi se soočajo udeleženci.
• Učinkovito komuniciranje v času sprememb.
• Izmenjava izkušenj in mnenj.
• Zaključek in nadaljnji koraki
• Povzetek ključnih točk usposabljanja.
• Pomen kontinuiranega učenja in prilagajanja.
• Viri in orodja za podporo pri miselnem prilagajanju spremembam.

Predavatelj:
Usposabljanje bo vodil izkušen predavatelj z bogatimi izkušnjami na področju komunikacije, spreminjanja managementa in osebnega razvoja.

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo razvili veščine in strategije za uspešno miselno prilagajanje spremembam v dinamičnem okolju nenehnega tehnološkega razvoja.

Ciljna skupina:
Zaposleni v vseh panogah, ki se soočajo s hitrimi spremembami zaradi tehnološkega napredka.

Trajanje usposabljanja: 4 šolske ure
Metoda dela: Predavanja, interaktivne delavnice, diskusije, individualne vaje.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno