Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija 

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 6 šolskih ur

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Komunikacija v času digitalizacije

Program usposabljanja:

• Uvod v komunikacijo:
   - Pomen, elementi in različni modeli komunikacije
   - Verbalna in neverbalna komunikacija: kaj sporočamo z besedami in telesom
   - Uporaba ustreznih komunikacijskih kanalov za različne namene
   - Komunikacija kot ključni dejavnik uspeha podjetja
   - Pomen urejenosti prostorov, delovnega mesta in zunanje podobe organizacije za ustvarjanje dobrega prvega vtisa

• Medosebna komunikacija:
   - Vzpostavljanje in gradnja odnosov
   - Reševanje konfliktov in obvladovanje težkih pogovorov
   - Aktivno poslušanje: ključ do učinkovitega komuniciranja
   - Gradnja zaupanja med zaposlenimi.
   - Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje.
   - Pohvala/pritožba.
   - Asertivna komunikacija: kako izraziti svoja mnenja in potrebe na spoštljiv način

• Interna poslovna komunikacija:
   - Horizontalna komunikacija: sodelovanje med sodelavci, timsko delo
   - Vertikalna komunikacija: komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi
   - Komunikacija in kroženje informacij na relaciji nadrejeni - podrejeni -nadrejeni
   - Pomembnost odprte, transparentne in spoštljive komunikacije v podjetju

• Vodenje sestankov:
   - Kako sklicati sestanek in določiti njegovo agendo
   - Vodenje sestanka: vloga voditelja, vodenje razprave, sprejemanje sklepov
   - Spoštovanje časovnega okvirja sestanka

• Pisna poslovna komunikacija:
   - Razlikovanje med maili, dopisi in drugimi oblikami pisne komunikacije
   - Pravila pisanja formalnih in neformalnih poslovnih besedil
   - Uporaba ustreznega jezika in sloga v poslovni korespondenci
   - Pravopis v praksi

• Komunikacija s poslovnimi partnerji:
   - Etiketa, protokoli, kulturno razumevanje

Predavateljica:
Usposabljanje bo vodila izkušena strokovnjakinja za komunikacijo z izkušnjami na področju asertivne komunikacije, osebnega razvoja, čustvene inteligence in javnega nastopanja.

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo razvili veščine komunikacije, ki jim bodo omogočale jasno in odločno izražati svoje mnenje, potrebe in želje, spoštljivo sprejemati in dajati kritike, reševati konflikte na konstruktiven način, izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu, povečati samozavest in zmanjšati stres.

Ciljna skupina:
Usposabljanje je primerno za vse, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske veščine in se naučiti bolj asertivno komunicirati v delovnem okolju. Usposabljanje bo vodjem pomagalo izboljšati komunikacijo s sodelavci, sodelavcem pa bo dalo orodja za bolj konstruktivno sodelovanje v timu.

Trajanje usposabljanja: 2 x 5 šolske ure (skupina od 10 – 30 udeležencev).

Metode dela: Predavanja, predstavitve, diskusije, vaje, simulacije in analize nastopov.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno