Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: jezikovna izobraževanja

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: po dogovoru

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Jezikovna izobraževanja po meri

Vrsta tečaja: zaključene skupine “WORKSHOPS”
Stopnje znanja: vse stopnje od A1 do C2

Jeziki: SLN., SRB., ANGL., NEM., IT., FR., ŠP., KIT., RUS., UKR., ALB. idr.
Osnovni jezik, poslovni jezik ali konverzacija.
Dodatno: strokovno besedišče po želji in glede na stroko naročnika.

Program vključuje:

  • izvedbo tečaja na lokaciji naročnika/preko spleta, po želenem urniku;
  • učna gradiva;
  • predhodno preverjanje znanja;
  • preverjanje zadovoljstva;
  • poročilo o napredku;
  • potrdilo ali certifikat o opravljenem izobraževanju;

 

PRIMERI JEZIKOVNIH IZOBRAŽEVANJ

Primer programa 1: Konverzacija v nemščini

1. sklop: Predstavitev sebe in osnove poslovne komunikacije (uvod)

2. sklop: Veščine uspešne poslovne komunikacije (telefonski pogovor)

3. sklop: Veščine uspešne poslovne komunikacije (elektronska pošta)

4. sklop: Načrtovanje v poslovnem procesu

5. sklop: Sestanki in pogajanja

Primer programa 2: English for Banking and Finance

1. sklop: Introduction of banking and finance management

2. sklop: Banks – the basis

3. sklop: Finances – the basics

4. sklop: Legal affairs

5. sklop: International payments

Primer programa 3: Začetni tečaj kitajščine

1. sklop: Uvod v kitajsko družbo in kulturo

2. sklop: Konverzacija s fonetiko: pozdravi, uporabne fraze in besedne zveze, narodnost, poklic in delovno mesto, družina

3. sklop: Konverzacija s fonetiko: čas in datum, v trgovini, v restavraciji

4. sklop: Kitajske pismenke: osnove izgovorjave

5. sklop: Kitajske pismenke: osnove pisanja

6. sklop: Kitajski poslovni bonton in uporabne fraze

7. sklop: Pridobivanje ključnih kupcev in negovanje stikov na Kitajskem

Primer programa 4: Tečaji nemščine za podjetja

Stopenjski tečaji nemščine, poslovna nemščina, tečaji konverzacije. Usmerjeni tečaji za prodajnike, nabavnike, poslovne sekretarje, tehnologe, inženirje idr.

Program po modulih:

- telefoniranje in ustna ter pisna korespondenca;

- trening komunikacije;

- tuji jezik za vodje;

- pogajanja v tujem jeziku; prezentacije;

- predstavitev tehnologij;

- delo s strankami;

- konverzacija (praktične vaje naredijo dobrega govorca);

- predstavitev izdelkov/storitev; individualni – prilagojeni vašim željam in potrebam.

Primer programa 5: Slovenščina na kratko

Tečaj učenja slovenskega jezika za lažje vključevanje zaposlenih na slovenski trg dela.

1. sklop: Predstavljanje, osebna identiteta

2. sklop: Jezikovna in nejezikovna komunikacija in javno nastopanje

3. sklop: Delo in služba

4. sklop: Poslovni bonton, izražanje mnenjTERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno