Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija 

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 6 šolskih ur

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Javno nastopanje

Program usposabljanja:

• Uvod v javno nastopanje in retoriko
   - Razbijanje mitov o javnem nastopanju
   - Predstavitev koristi javnega nastopanja
• Premagovanje straha pred javnim nastopom
   - Fiziološki vidiki treme in načini za njeno obvladovanje
   - Tehnike sproščanja in dihanja
   - Vizualizacija uspešnega nastopa
   - Pozitivna samopodoba in miselnost
   - Neverbalna komunikacija (obvladovanje telesa)
• Strukturiranje govora: uvod, jedro in zaključek
   - Priprava vsebine govora: zbiranje podatkov, oblikovanje sporočila, priprava prostora
   - Uporaba pripovedovanja zgodb in anekdot
   - Vizualna podpora
   - Temelji dobrega govorništva (etos - patos - logos)
   - Napredne tehnike javnega nastopanja: humor, improvizacija, soočanje z vprašanji
   - Prilagajanje govora različnim občinstvom
   - Prepričevalni trikotnik
• Uporaba retorike
   - Elementi retorike
   - Vokalne tehnike: glasnost, tempo, intonacija, artikulacija
• Nastop na konferenci / v medijih / neprijetnih situacijah
• Poslovni bonton na javnih prireditvah

Predavateljica:
Usposabljanje bo vodila izkušena strokovnjakinja za komunikacijo z izkušnjami na področju javnega nastopanja, vodenja prireditev, osebnega razvoja, čustvene inteligence in poslovnega bonton.

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo razvili veščine komunikacije, izboljšali samozavest in govorne sposobnosti. Osvojili bodo tehnike za premagovanje treme in strahu pred občinstvom, razvili veščine strukturiranja in predstavitve govorov ter se naučili uporabe vokalnih in neverbalnih tehnik.

Ciljna skupina:
Usposabljanje je primerno za vse, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske veščine, se naučiti javnega nastopanja, pridobiti na samozavesti in se naučiti tehnik za premagovanje treme.

Trajanje usposabljanja: 2 x 5 šolske ure (skupina od 10 – 30 udeležencev).

Metode dela: Predavanja, predstavitve, diskusije, vaje, simulacije in analize nastopov.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno