Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: strokovno in kvalifikacijsko

Način izvedbe:  na daljavo

Trajanje: 8 ur

Termin izvedbe v šolskem letu 2024/25:

26. - 27. 11. 2024, od 12.00 do 15.00 ure

KONTAKTNI PODATKI

mag. Sandra Bera

tel: 064 250 056 el. pošta: sandra.bera@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.siIZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.

Inovativno partnerstvo med učitelji in starši za razvoj kariernih poti mladih v svet poklicev prihodnosti


Program profesionalnega spletnega usposabljanja (PPU) je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju (VIZ), ki si želijo nadgraditi kompetence za vzpostavitev inovativnega partnerstva med učitelji in starši za potrebe kariernega usmerjenja mladih v svet poklicev prihodnosti

Vsebina:

 • 1. modul: Uvod
  • Predstavitev udeležencev in ciljev programa
  • Osnovni koncepti kariernega razvoja v digitalni dobi in pomembnost podpore staršev pri kariernem usmerjanju mladih v prihodnost
 • 2. modul: Razumevanje potreb in pričakovanj staršev
  • Raziskovanje vrednot, pričakovanj in skrbi staršev glede kariernega razvoja njihovih otrok v kontekstu spreminjajočega se sveta dela in poklicev prihodnosti
  • Komunikacijske veščine za uspešno sodelovanje s starši
  • Razvijanje strategij za podporo kariernemu razvoju otrok, ki upoštevajo potrebe in pričakovanja staršev
 • 3. modul: Ključne veščine kariernega odločanja za poklice prihodnosti
  • Predstavitev ključnih veščin, ki so potrebne za karierno odločanje za prihodnost
  • Učenje učencev teh veščin
  • Nudenje podpore učencem pri raziskovanju poklicnih možnosti, pripravi življenjepisa in motivacijskega pisma ter pri pripravi na razgovor za službo
 • 4. modul: Partnerstvo s strokovnjaki za prihodnost
  • Predstavitev drugih strokovnjakov, ki nudijo podporo kariernemu razvoju, kot so karierni svetovalci, psihologi in mentorji
 • 5. modul: Uporaba tehnologije za podporo kariernemu razvoju
  • Predstavitev različnih orodij in virov za podporo staršev pri kariernemu razvoju
  • Sposobnost svetovanja staršem glede uporabe tehnologije in digitalizacije za podporo kariernemu razvoju njihovih otrok
 • 6. modul: Spodbujanje enakosti in raznolikosti v prihodnjih poklicih
  • Razumevanje razlik med učenci, starši in njihovimi potrebami glede kariernega razvoja
  • Spodbujanje enakosti in raznolikosti pri podpori kariernega razvoja učencev v svetu poklicev prihodnosti
 • 7. modul: Evalvacija in zaključek
  • Ocenjevanje uspešnosti programa in izmenjava izkušenj
  • Evalvacija programa in načrtovanje nadaljnjih korakov (v luči priprave mladih na poklice prihodnosti ter načrtovanje nadaljnjih korakov za še boljše sodelovanje med učitelji in starši v podpori kariernega razvoja učencev v digitalni dobi).
  • Povzetek ključnih spoznanj programa s poudarkom na pomembnosti sodelovanja s starši pri kariernem razvoju učencev.

 

Posebni pogoji: 

 • Za izvedbo na daljavo je pogoj računalniška pismenost.
 • Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). 
 • Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 0,5 točke, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. 

Cena: 

 • Cena programa na udeleženca: 26,45 €
 • Kotizacija za udeleženca iz VIZ: 10,58 €

 

Prijava: >KATIS


TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno