Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 5 ur

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Digitalna komunikacija v poslovnem svetu

Program usposabljanja:

 • Uvod v komunikacijo:
  • Pomen, elementi in različni modeli komunikacije včasih in seda
  • Kako digitalizacija vpliva na komunikacijo
  • Komunikacija kot ključni dejavnik uspeha podjetja
  • Prednosti/slabosti digitalne komunikacije
  • Pomen digitalnega komuniciranja v poslovnem svetu
  • Prednosti in slabosti različnih kanalov digitalnega komuniciranja
  • Izbira pravega kanala za določeno ciljno publiko
 • Medosebna komunikacija:
  • Vzpostavljanje in gradnja odnosov v času digitalne revolucije
  • Reševanje konfliktov in obvladovanje težkih pogovorov
  • Aktivno poslušanje: ključ do učinkovitega komuniciranja
  • Gradnja zaupanja med zaposlenimi
  • Različni tipi osebnosti in medgeneracijsko sodelovanje
 • Interna poslovna komunikacija:
  • Horizontalna komunikacija: sodelovanje med sodelavci, timsko delo
  • Vertikalna komunikacija: komuniciranje med vodstvom in zaposlenimi
  • Komunikacija in kroženje informacij na relaciji nadrejeni - podrejeni -nadrejeni
  • Kako se izogniti nesporazumom v digitalni komunikaciji znotraj podjetja
  • Uporaba digitalnih orodij za krepitev timskega dela
 • Učinkovita pisna poslovna komunikacija:
  • Razlikovanje med maili, dopisi in drugimi oblikami pisne komunikacije
  • Pisanje profesionalnih e-poštnih sporočil
  • Uporaba ustreznih naslovov in priponk
  • Netiketa v poslovnem svetu
  • Uporaba ustreznega jezika in sloga v poslovni korespondenci
  • Pravopis v praksi
  • Varnost v digitalnem svetu

 

Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo razvili veščine moderne komunikacije, ki jim bodo omogočale jasno in odločno izražati svoje mnenje in potrebe v osebnem in digitalnem svetu, naučili se bodo učinkovito komunicirati v digitalnem poslovnem okolju. Spoznali bodo različne kanale digitalnega komuniciranja in se naučili uporabljati ustrezne strategije za doseganje svojih ciljev.

Metode dela: predavanja, predstavitve, diskusije, vaje.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno