Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji v Velenju

Trajanje: 40 ur 


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Digitalni dvig: računalniško in digitalno opismenjevanje za osebe z izzivi
Namen programa:

Namen programa je omogočiti osebam z duševnimi in telesnimi motnjami ter drugimi različnimi ovirami, pridobitev osnovnih veščin računalništva in digitalne tehnologije. S poudarkom na prilagojenih metodah poučevanja in individualni podpori, program spodbuja samozavest in neodvisnost pri uporabi računalnika ter izboljšuje življenjske veščine v digitalnem svetu.

Vsebina programa:

1.srečanje: Temeljna informacijska znanja (5 ur)
 • osnovna računalniška oprema,
 • vhodne in izhodne naprave,
 • začetek dela na računalniku,
 • tipkovnica in uporabo miške,
 • opravilna vrstic,
 • Gumb »Start«,
 • spoznavanje uporabnih ikon in oken.
2.srečanje: Temeljna informacijska znanja (5 ur)
 • nosilci podatkov,
 • ustvarjanje, shranjevanje, kopiranje, brisanje, obnavljanje, premikanje map in datotek.
3.srečanje: Izdelava in oblikovanje besedil, osnove urejevalnika besedil, preprosto urejanje dokumentov (5 ur)
 • zagon programa,
 • vnos besedila in shranjevanje,
 • brisanje in zamenjava besedila,
 • premikanje in kopiranje,
 • razveljavljanje in uveljavljanje ukazov,
 • izbira besedila in priprava strani.
4.srečanje: Izdelava in oblikovanje besedil, vstavljanje tabel in tiskanje datotek (5 ur)
 • oblikovanje znakov in odstavkov,
 • tabele, predogled datotek,
 • nastavitev tiskanja.
5.srečanje: Uporaba interneta, osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika (5 ur)
 • pojmi in izrazi,
 • dostop do spletnih strani,
 • osnovne nastavitve brskalnika,
 • zaznamki,
 • uporaba iskalnikov.
6.srečanje: Elektronska pošta in njena uporaba (5 ur)
 • osnovni pojmi in izrazi,
 • varnost,
 • prilagajanje nastavitev,
 • branje sporočila,
 • odgovarjanje na sporočilo,
 • pošiljanje sporočil.
7. srečanje: Digitalna varnost (5 ur)
 • varna uporabo digitalnih naprav in spletnega okolja,
 • pregled spletne strani https://safe.si/.
8. srečanje: Izobraževanje preko spletnih platform (5 ur)
 • računalniško in digitalno učenje skozi spletno platformo https://e-tecaji.com/.


Program traja 40 šolskih ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagodi predznanju ter potrebam posameznika ali delodajalca.

Posebni pogoji:

Pogojev za vključitev v program ni.

Neformalni izobraževalni program za odrasle se izvaja v sklopu programov Pridobivanje digitalnih kompetenc - RDO in je za ciljno skupino odraslih, opredeljeno za javni razpis Kompetence 2023–2029, brezplačen

 

TERMINI DELAVNIC

Datum

Naslov

Color

Objavljeno