Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: komunikacija

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 4 šolske ure

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939 el. pošta: diana.tasler@invel.si

pošljite sporočilo:

diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.


Asertivna komunikacija na delovnem mestu

Program usposabljanja:
• Kaj je asertivna komunikacija

• Prednosti asertivne komunikacije na delovnem mestu.
• Razlika med asertivno, pasivno in agresivno komunikacijo.
• Asertivne pravice in odgovornosti.
• Tehnike asertivne komunikacije:
• Aktivno poslušanje.
• Postavljanje vprašanj.
• Dajanje in sprejemanje konstruktivne kritike.
•Komunikacija v zahtevnih situacijah.
• Prepoznavanje lastnega komunikacijskega sloga.
• Vaše asertivne pravice.
• Vaje za jasno in odločno izražanje.
• Aktivno poslušanje in postavljanje vprašanj.
• Dajanje in sprejemanje konstruktivne kritike.


Predavatelj:
Usposabljanje bo vodil izkušen trener z znanjem in izkušnjami na področju asertivne komunikacije, osebnega razvoja, čustvene inteligence in javnega nastopanja.


Cilj usposabljanja:
Udeleženci bodo razvili veščine asertivne komunikacije, ki jim bodo omogočale:
• jasno in odločno izražati svoje mnenje, potrebe in želje,
spoštljivo sprejemati in dajati kritike,
• reševati konflikte na konstruktiven način,
• izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu,
povečati samozavest in zmanjšati stres.


Ciljna skupina:
Usposabljanje je primerno za vse, ki želijo izboljšati svoje komunikacijske veščine in se naučiti bolj asertivno komunicirati v delovnem okolju. Usposabljanje bo vodjem pomagalo izboljšati komunikacijo s sodelavci, sodelavcem pa bo dalo orodja za bolj konstruktivno sodelovanje v timu.


Trajanje usposabljanja: 4 šolske ure

Metoda dela: Predavanja, predstavitve, diskusije, vaje v parih in skupinah, simulacijeTERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno