Slovenski znakovni jezik

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Projekt

  SPIN

 • Financer

  MDDSZEM, ESS, JŠRIP RS

 • Kategorija

  JEZIKOVNA IZOBRAŽEVANJA

 • Predpogoj

  ZAPOSLITEV

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI, PREKO SPLETA

 • Trajanje

  30 – 60 šolskih ur

KONTAKTNI PODATKI

Viktorija Zanoškar

tel: 064 244 806
el. pošta: viktorija.zanoskar@invel.si

el. pošta

viktorija.zanoskar@invel.si

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

Usposabljanje s področja slovenskega znakovnega jezika je namenjeno osebam, ki na delovnem mestu potrebujejo znakovni jezik  za komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami.

Izvedba: skupinska, 6–10 udeležencev

Trajanje: 30–60 šolskih ur

Vsebina:

 • Začetna poglavja (predstavljanje, sporazumevanje z gluhimi, enoročna abeceda, pozdravljanje, vljudnostni izrazi, osebe).
 • Teoretična izhodišča (gluhota, gluhi, zgodovinski oris, programi za gluhe, posebnosti in značilnosti gluhih, vzpostavljanje komunikacije in delovnega odnosa z gluhimi).
 • Vaje (mimika, pantomima, neverbalne komunikacije, poslušanje).
 • Metode in tehnike tolmačenja (simultano ali konsekutivno, povzemanje, parafraziranje).
 • Slovnična pravila (zaimki, trdilne in nikalne oblike, vprašalnice, pridevniki, prislovi, čas, števila).

Predavatelj/izvajalec: Darja Fišer, tolmačica slovenskega znakovnega jezika


Darja Fišer

Darja Fišer


TERMINI DELAVNIC


oktober, 2020


X