PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018–2022

Financerji in partnerji:Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022.

Skupaj s partnerji - Invelom, Zavodom uspešen.si in Šolskim centrom Velenje bomo organizirali številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter se tako še naprej trudili povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi.

Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 - nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Širok nabor programov vključuje vsebine z:

 • računalniške in digitalne pismenosti,
 • slovenskega jezika za tujce, vključno s pripravami na izpit ter izpit,
 • tujih jezikov na ravneh od A1 do C1,
 • komunikacije in osebnega razvoja,
 • usposabljanj za življenjsko uspešnost (UŽU)
 • priprav na izpit iz zakona o upravnem postopku ter izpit
 • priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kompetenc

Neformalni programi se z vsebino prilagajajo potrebam delodajalcev in njihovih zaposlenih. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje pred, med in po zaključku izobraževanja.

Vsi programi so za udeležence in podjetja BREZPLAČNI.

Vključitev je mogoča od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2022.

V letu 2021 bomo v partnerstvu  izvedli sledeče programe:

 • A Most do izobrazbe – 3 izvedbe

V letu 2020 smo v partnerstvu  izvedli sledeče programe:

 • D Računalniška pismenost za odrasle – 1 izvedba
 • A Most do izobrazbe – 3 izvedbe

V letu 2019 smo v partnerstvu  izvedli sledeče programe:

 • D Računalniška pismenost za odrasle – 3 izvedbe
 • A Most do izobrazbe – 4 izvedbe

Vsi izobraževalni programi se bodo izvajali 2 do 3 krat tedensko po tri do štiri šolske ure. Prijave so obvezne in odprte do zapolnitve prostih mest.


KJE LAHKO PRIDOBIM VEČ INFORMACIJ?


 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, Mateja Šeliga 03 777 74 67

 • Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, Slavko Kugler 03 896 82 79

 • Invel d. o. o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje, mag. Sandra Bera 064 250 056

 • Zavod Uspešen.si, Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Simona Zupan 064 266 117


Izvedene delavnice - Invel, d. o. o.:


Usposabljanje za življenjsko uspešnost


 • A Most do izobrazbe 1. 9. 2022 - 18. 10. 2022

 • A Most do izobrazbe 4. 4. 2022 - 24. 6. 2022

 • A Most do izobrazbe 18. 1. 2022 - 11. 3. 2022

 • A Most do izobrazbe 2.11- 9. 12. 2021

 • A Most do izobrazbe 3.5. 2021 – 8.6. 2021

 • A Most do izobrazbe 23.3.2021 – 7.5.2021

 • A Most do izobrazbe 15.2.2021 – 22.3.2021

 • A Most do izobrazbe 11. 8. 2020 – 13.10. 2020

 • A Most do izobrazbe 1. 6. 2020 – 9. 7. 2020

 • A Most do izobrazbe 2. 6. 2020 – 31. 7. 2020

 • A Most do izobrazbe 24. 10. 2019 – 19. 12. 2019

 • A Most do izobrazbe 23. 10. 2019 – 23. 12. 2019

 • A Most do izobrazbe 8. 4. - 21. 5. 2019 (2 skupini)

Računalniška pismenost za odrasle


 • D Računalniška pismenost za odrasle 3. 3. 2020 – 28. 5. 2020

 • D Računalniška pismenost za odrasle 12. 9. 2019 – 9. 10. 2019

 • D Računalniška pismenost za odrasle 3. 6. 2019 – 28. 6. 2019

 • D Računalniška pismenost za odrasle 14. 3. 2019 – 18. 4. 2019


Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 836.679,72 EUR. Delež prispevka EU je 80,00 %.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/, Zavod Uspešen.si