Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Program je dosegljiv na spletnem naslovu:http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=143.